Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení následujících informací:

 • Bylo Vaším úřadem v minulosti vedeno řízení ohledně zaplacení spotřební daně, případně vyměřena daňová povinnost ze spotřební daně z tabákových výrobků, a to konkrétně k tabákovým výrobkům – řezanému tabáku balenému v igelitových sáčcích o hmotnosti cca 150g a označených žlutou (hnědou) etiketou s názvem GOLDSTAR, který nebyl označen v souladu s ust. § 114 odst. 2 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních?
 • V případě, že ano, v jakém roce takové řízení a pod jakou spisovou značkou bylo vedeno?
 • V případě, že ano, kde byl tento tabák skladován?“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 11.12.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 11.12.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Aktualizováno

Dluhopisy pro občany

Informace vydávané Ministerstvem financí k emisím státních dluhopisů pro občany.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
 • Bod č. 15: Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)
 • Bod č. 16: Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 271)
 • Bod č. 21: Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Zajištění servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce „Služby penetračního testování“

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kyrgyzstánem

MF oznamuje na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Nur-Sultanu, že dne 30. listopadu 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019.