Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto Vás žádám o informaci k financování tlakové kanalizace v obci Svojetice:

  1. Proběhl v rámci 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu - Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640)
  2. Byla obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla poskytnuta?
  3. Proběhl v rámci 2. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu -Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV - II fáze, ID projektu 1HW42P, číslo projektu CZ.05..1.30/0.0/0.0/15_001/0000435, číslo rozhodnutí o poskytnutí pdpory 115D312000006)
  4. Byla/bude obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla/nebude poskytnuta?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

  • b.1) Potřeboval bych znát celkový (absolutní) počet účinných obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her od roku 2010 do roku 2018 na území České republiky a Ústeckého kraje, b.2) informace a data o absolutním počtu legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a loterií a jiných podobných her dle ZoL na území statutárního města Ústí nad Labem za roky 2010 až 2018,
  • b.3) informace a data o absolutním počtu legálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
  • b.4) informace a data o počtu nelegálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
  • b.5) data, statistické údaje o počtu videoloterijních terminálů (VLT), výherních hracích strojů (VHS), elektronických herních zařízení (EHZ) a počtu všech technických zařízení na území České republiky a Ústeckého kraje.

Statistická data nemusí být vymezena jen podle roků 2010 až 2018. Jestliže by však k tomuto období data existovala, bylo by to velmi užitečné. Může tedy jít jen
o nejaktuálnější data, vývoj v pětiletém nebo desetiletém období, vždy ale k nejaktuálnějšímu datu. Statistická data budu zapracovávat do bakalářské práce.

Vydáno

Ministři financí zasedali v Lucemburku

Evropští ministři financí v pátek 22. června 2018 diskutovali o prohlubování hospodářské a měnové unie, o evropském semestru, o připravenosti členských států na vstup do eurozóny a také o daňové legislativě.

Vydáno

Konzultace k zákonu o bankách

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k pojištění vkladů vložených platební institucí, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu do banky nebo spořitelního a úvěrního družstva vlastním jménem na účet třetí osoby. Odpovědi můžete zasílat nejpozději do pátku 13. července 2018.

Vydáno

Vývoj daňových příjmů obcí a krajů 2005 – 2017

Daňové příjmy krajů a obcí rostou v posledních letech velmi vysokým tempem. Krajům vzrostly během let 2013 až 2017 ze 46,72 mld. Kč na 64,43 mld. Kč, tedy o 17,71 mld. Kč (37,9 %). Obcím stouply za stejné období daňové příjmy ze 161,7 mld. Kč na 206,3 mld. Kč, tedy o 44,6 mld. Kč (27,6 %).

Vydáno

Cenový věstník 07/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2018, kterým se stanoví změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 6. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů