Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2022

 • Bod č. 8: Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky“

Aktualizováno

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 16/2022

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh
  Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu
  Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
  Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
  Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
  Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych vás jako Ministerstvo Financí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych vás požádal o seznam všech daňových výjimek a zvýhodnění v Českém prostředí.

Mnohokrát vám děkuji za poskytnutí těchto informací. V případě že poskytnutí některých těchto informací není možné nebo by pro vás představovalo přílišnou administrativní zátěž, rád se s vámi domluvím na úpravě mé žádosti.

Zároveň jsem si vědom, že odpověď na moji otázku silně souvisí s definicí daňové výjimky. Můj dotaz směřuje nejen na daňové výjimky které jsou jako takové definované, ale také systémová snížení sazeb a jiná zvýhodnění, které byť nejsou definovány jako daňové výjimky v praxi zvýhodňují určitý segment, skupinu lidí či produktů. Pokud nejste kapacitně schopni dohledat všechny tyto případy, prosím uveďte alespoň krátký komentář k vaší odpovědi kterých výjimek se vámi dohledané informace týkají či netýkají.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den, žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací za období 01.01.2021 – 13.11.2022 (současnost):

 • Počet žádostí o odškodnění ve spojitosti s pandemickými opatřeními
 • Celkový objem nároků v Kč
 • Počet žádostí, kterým bylo vyhověno + celkový objem uznaných nároků v Kč
 • Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno (kategorizace procesní chyby, formální chyby, zamítnutí - není nárok)

Aktualizováno

ECOFIN: Ministři debatovali finanční pomoc Ukrajině, revizi fiskálních pravidel a plán obnovy Maďarska

Ministři financí EU dnes v Bruselu pod vedením Zbyňka Stanjury diskutovali pokračování makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši 18 mld. EUR v příštím roce. Otevřeli také debatu nad zprávou Evropské komise o možné revizi evropských fiskálních pravidel a přijali společnou deklaraci vyzývající Evropský parlament k omezení personálních výdajů.