Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 13.2.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 13.2.2023 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 32729 kusů.

Vydáno

Auditor/Auditorka (specialista technik/stavař) v Auditním orgánu

V našem týmu zkušených auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU. Kromě základních benefitů MF částečně umožňujeme výkon práce z domova, k dispozici je i komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF.

Vydáno

Právník/právnička podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky

Oddělení Legislativy příjmových daní připravuje a zpracovává legislativní návrhy zákonů v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády, ve vládě a v Parlamentu ČR. Činnost oddělení zahrnuje analýzu a vyhodnocování informací ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury pro potřeby přijetí nové právní úpravy a spolupráci na zpracování stanovisek ke složitým právním souvislostem právních předpisů v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství. Oddělení připravuje též vyjádření vlády k řízením před Ústavním soudem ohledně návrhu na zrušení právního předpisu v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství. 

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 30.1.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 30.1.2023 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 32692 kusů

Vydáno

Vedoucí oddělení Daňové analýzy

Staňte se součástí týmu Ministerstva financí, který se podílí na tvorbě daňové politiky České republiky, vytváří analýzy a prognózy daní a hodnotí dopady realizovaných či zamýšlených daňových změn.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 16.1.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru.

Přehled je aktuální k datu 16.1.2023 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 32926 kusů.

Vydáno

Kontrolor/Kontrolorka

Realizace přezkoumání hospodaření územních celků a veřejnosprávních kontrol včetně tvorby koncepčních a metodických materiálů a návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů. Zpracování a předkládání podkladů, odborných stanovisek a připomínek k návrhům právních předpisů a k jiným materiálům, vyžádaným útvary ministerstva nebo dalšími orgány veřejné správy. 

Vydáno

Bulletin inovací 3/2023

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili novinky  ohledně evropského Data Hubu zaměřeného na rozvoj využití syntetických finančních dat ve finančních službách a aktuality z rozvoje fintechu ve světě.