Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Vláda schválila konvergenční program

Vláda dnes na svém zasedání schválila Konvergenční program České republiky, každoročně zpracovávaný na základě článku 121 Smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Rady Evropské unie o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2021

  • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020
  • Bod č. 6: Konvergenční program ČR (duben 2021)
  • Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2021)
  • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020
  • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020
  • Bod č. 7: Záměr veřejné zakázky „Společný nákup notebooků a stolních počítačů 1-2021“