Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

DOTINFO

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 24.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 24.8.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2793 a dle ZHH je 1501.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"bývalý Fond národního majetku ČR založil k 1. 5. 1992 Moravskoslezské teplárny a.s., IČ 4519 3410.
V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit:
a) kolik bylo vydáno akcií jaké jmenovité hodnoty, a
b) jak byly tyto akcie mezi jaké subjekty rozděleny.

Předpokládám, že část z nich byla poskytnuta městu Ostrava. V tom případě žádám
c) poskytnout informace, obsažená v takové postupující písemnosti, a to poskytnutím její kopie."

Vydáno

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Aktualizováno

Zemědělská politika

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020.