Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych Vás požádal o informace týkajících se aktuálně vedených arbitráží se zahraničními investory.

Dotaz činím z pedagogických důvodů a proto bych Vás rád požádal u každého řízení o alespoň rámcovou informaci,

  1. čeho se investor domáhá,
  2. v čem spatřuje pochybení ČR (tedy co žaluje, co je předmětem žaloby),
  3. jaká je protiargumentace ČR,
  4. v jaké fázi proces je.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 15.5.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 15.5.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2161.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2020

  • Bod č. 6: Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019
  • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Vydáno

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy byla zpracována uživatelská příručka, která provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění podle ustanovení § 22 odst. 5. zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole). S účinností od 15.5.2020 je vydávána verze č. 2 této příručky.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 8.5.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 8.5.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2203.