Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Czech FinTech Webinar 2021

Ministerstvo financí ČR se spolu s Českou fintech asociací, Fintech Association of Japan a Financial Services Agency podílí na přípravě webináře zaměřeného na FinTech sektor, který organizuje Velvyslanectví ČR v Tokiu.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 4/2021

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 6.5.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 6.5.2021 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 777 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 30.4.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 30.4.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  1. veškerou komunikaci mezi Ministerstvem financí ČR a jinými orgány veřejné moci¨České republiky a/nebo orgány Evropské unie v souvislosti s otázkou, zda má Česká republika vůči Evropské komisi uplatnit (certifikovat) výdaje spojené s dotačním projektem „Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích,“ registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013291 („Projekt“), který podala dceřiná společnost žadatele Fatra, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO: 274 65 021, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost;
  2. zprávu o auditu systému č.j. MFISAO-194/2020/5207-18 vydanou Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, číslo auditu OPPIK/2020/S/001, o které v nedávné době informovala média (připojen je odkaz na článek na serveru www.seznamzpravy.cz), a to včetně všech příloh a doprovodné komunikace;
  3. veškeré dokumenty, stanoviska, analýzy, vyjádření a jiné podklady související s bodem 1) výše, a to bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny Ministerstvem financí ČR nebo jinými orgány veřejné moci České republiky či orgány Evropské unie; a
  4. informaci, zda již Ministerstvo financí ČR obdrželo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR žádost o uplatnění (certifikaci) výdajů souvisejících s Projektem, a pokud ano, informaci, zda Ministerstvo financí ČR tyto výdaje vůči Evropské komisi uplatnilo (certifikovalo), pokud neuplatnilo (necertifikovalo), informaci, z jakého důvodu se k tomuto postupu rozhodlo.

Aktualizováno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 192,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 192,4 mld. Kč.