Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vysoký rating České republiky opět potvrdily agentury Fitch a ERA

Fitch Ratings potvrdila České republice výborné ratingové hodnocení AA- se stabilním výhledem pro dlouhodobé závazky v domácí i zahraničních měnách a očekává, že Česká republika bude nadále pokračovat ve zdravé fiskální a měnové politice. Stejný rating dnes potvrdila také agentura European Rating Agency (“ERA“).

Vydáno

Cenový věstník 10/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.7/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 19. dodatek
 2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2019
 3. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
 4. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Praha
 5. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 6. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Plzeň
 7. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 8. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 9. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Brno
 10. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ostrava

Vydáno

Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl

Senát dnes odmítl novelu o místních poplatcích a vrátil ji Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Novela zákona z dílny Ministerstva financí má za cíl reagovat na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním a zajistit odpovídající příjmy pro obce a města.

Aktualizováno

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovoluji si požádat Ministerstvo financí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace ohledně rozhodování ve věci udělení souhlasu Komise pro cenné papíry s nabídkami převzetí:

 1. V jakém časovém období a na jakém odboru a oddělení Komise pro cenné papíry působil Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977)?
 2. Jaké oddělení komise (popřípadě užší skupina v rámci jednotlivého oddělení) se podílelo na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 3. Jaké osoby byly zařazeny do tzv. užší skupiny, která se podílela na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 4. Podílel se Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977) na:
  1. přijetí a zpracování žádosti o udělení souhlasu č.j. 45/N/1084/2004/1;
  2. přípravě nebo zpracování podkladů, včetně žádosti o doplnění informací, ve správním řízení o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1, jehož výsledkem bylo udělení souhlasu;
  3. vydání rozhodnutí o udělení souhlasu Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1084/2004/1?
 5. S ohledem na jeho pracovní zařazení, měl Ing. Tomáše Buus (datum narození: 31.3.1977) možnost seznámit se s podklady pro rozhodování o udělení souhlasu ve správním řízení č.j. 45/N/1084/2004/1?“