Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"...žádám o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky :

1) sdělení, zda Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, uplatnil nebo bude uplatňovat náhradu škody na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi, který České republice škodu ve výši minimálně 2.210.655,98 Kč (jako úrok z neoprávněného jednání správce daně, který byl ze strany celní správy České republiky uhrazen společnosti FAU s.r.o.) způsobil, a to schválením a podepsáním shora uvedených nezákonných dodatečných platebních výměrů, kdy škoda způsobená mjr. Ing. Alešem Chwistkem odpovídá částce, kterou Česká republika již uhradila společnosti FAU s.r.o. na úroku z neoprávněného jednání správce daně;

2) pro případ, že Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat, žádám o sdělení z jakých důvodů tak nebude činit a dále o sdělení, která konkrétní úřední osoba rozhodla o tom, že Česká republika nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat."

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 31.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 31.8.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2793 a dle ZHH je 1501.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2018

  • Pro informaci:
    Bod č. 1:
    Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2018 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o zpřístupnění, resp. zaslání kopie (skenu) dokumentů obsahujících analýzu, doporučení anebo pokyny pro výběr komoditní burzy a dohodců při nákupu elektřiny a plynu Ministerstvem financí či jejími podřízenými složkami. Existuje-li více historických verzí takových dokumentů, prosím o zpřístupnění/zaslání každé z nich.“