Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí „seznamu kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 11/2019

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 29.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.11.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2165.

Aktualizováno

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob).

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - listopad 2019, Fiskální výhled ČR - listopad 2019, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha, Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2019, Cenový věstník 15/2019, Cenový věstník 14/2019, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020, Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny, Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Poslanci schválili daňový balíček, Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru, Finanční zpravodaj číslo 7/2019 a další témata.
  • EU a zahraničí: Rada ECOFIN schválila opatření umožňující České republice používat plošný reverse charge mechanismus, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 8. listopadu 2019, Na Ministerstvu financí proběhlo zasedání konstituence EBRD a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Aktualizováno

Cestovní náhrady

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady.

Vydáno

Pozvánka na Seminář pro provozovatele hazardních her – technická specifikace rejstříku vyloučených osob a související problematika

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, bude za účelem představení technické specifikace rejstříku vyloučených osob pořádat v níže uvedeném termínu technicky zaměřený seminář především pro provozovatele hazardních her, asociace provozovatelů a výrobce technických zařízení a SW.

Aktualizováno

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).