Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Má kamarádka má u penzijní společnosti uzavřeno penzijní připojištění se státním příspěvkem ještě podle zákona č. 42/1994 Sb. Protože je cizinka bez trvalého pobytu, jsou podmínky smlouvy definované jako účast na českém veřejném zdravotním pojištění s pobytem v zemi Evropské unie, resp. na území Velké Británie (prostě je Britka).

Dle zákona č. 42/1994 Sb. prý její smlouva skončila k Brexitu, tj. k 31. ledna 2020. Je to pravda?

Na serveru MInisterstva vnitra je upozornění: 4. doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem (pdf, 166 kB) ve kterém se říká, že veškerá práva Britů na území ČR jsou zachována i nadále. Z toho mi vyplývá, že k žádnému ukončení smlouvy nedošlo.

Obracím se proto na Vás s žádostí o informaci na základě č. 106/1999 Sb. – k jakému konkrétnímu datu mé kamarádce z Británie smlouva zanikla nebo zanikne?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji se na Vás opět obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

 • informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích:
  • ministryně
  • náměstek ministra
  • náměstek pro řízení sekce 02 – Provozní
  • náměstek pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit
  • náměstkyně pro řízení sekce 05 – Daně a cla
  • náměstek pro řízení sekce 06 – Veřejné rozpočty
  • náměstkyně pro řízení sekce 07 – Mezinárodní vztahy a finanční trhy
  • náměstek pro řízení sekce 08 - Státní tajemník
  • náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu

a to za kalendářní rok 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019).

Aktualizováno

Informace odboru 73 k usnesením vlády České republiky o přijetí krizových opatření - zákaz provozu heren a kasin

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření, jímž byla mimo jiné zakázána s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, mezi něž patří i zábavní zařízení, vydalo Ministerstvo financí, respektujíce cíl a účel tohoto opatření, upřesňující stanovisko, že se toto opatření vztahuje i na herní prostory jako jsou kasina nebo herny.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 16.3.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 16.3.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40043 kusů.

Vydáno

Účtenkovka končí. V dubnu bude poslední slosování

Jubilejní třicáté slosování Účtenkovky, které proběhne 15. dubna 2020, bude zároveň posledním. Ministerstvo financí v souvislosti s nouzovým stavem a s ním související změnou rozpočtových priorit přistoupilo ke zrušení účtenkové loterie.