Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019?
 • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Prezentace AO z Výroční konference OP PIK 2018, dostupná online z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, sděluje, že v programu OP PIK bylo v roce 2018 realizováno 44 auditů s nezpůsobilými výdaji ve výši 69 284 482,46 Kč. Program OP PIK se dále dělí na další programy (podprogramy). Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“).

S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jakým způsobem bylo 44 auditů, realizovaných AO v roce 2018 v programu OP PIK, početně rozloženo mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích ve výši 69 284 482,46 Kč, které AO v roce 2018 identifikoval, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, v souladu se zaručeným právem a LPS, jakým způsobem stát hospodaří s finančními prostředky daňových poplatníků v zájmu zaměstnanců České pošty s.p,. a především k zajištění řádného chodu s.p. a jeho zlepšení kvalit, vybavení, zvýšení mezd apod. se obracím na ministryni financí s tímto:

 1. "Která státní složka dluží od roku 2013 do současnosti České poště s.p. za odvedené služby finanční prostředky
 2. Kde se tyto uvolněné finanční prostředky daňových poplatníků náležící České poště s.p. od roku 2013 do současnosti nacházejí.
 3. Která složka státní správy je povinna za provedené služby České poště s.p. hradit a v jaké výši, zda-li měsíčně či ročně
 4. Zda-li Ministerstvo financí ČR je oprávněno dlužnou částku České poště s.p. uhradit a následně za provedené služby dlužníkovi zkrátit rozpočet, než dojde k totálnímu rozpadu České pošty s.p. (likvidaci), která nemůže v konkurenci obstát i z důvodů, že nemůže obcházet zákon a krátit daně jako ostatní konkurenční firmy (nedodržují zákoník práce, neodvádí za své zaměstnance daně, zdravotní a sociální pojištěni v plném rozsahu, zaměstnávají na dohodu o provedení práce, činnosti nad zákonných 300 hodin i několik let – tzv. Schwarz systém apod.)"

Aktualizováno

Náklady na účtenkovou loterii

Ministerstvo financí v rámci transparentnosti zveřejňuje souhrn všech vynaložených i plánovaných nákladů souvisejících s Účtenkovou loterií.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • Kolik mělo ministerstvo tabulkových míst v roce 2018 a kolik jich bylo obsazeno.
 • Pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám těchto čísel, poskytněte mi prosím informace i o těchto změnách.
 • Dále se chci zeptat, jak bylo nebo bude naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo dostalo na neobsazená systematizovaná místa za rok 2018.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 12.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 12.7.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2070.