Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH") a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb.,
  hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. a 3. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle
  jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Informaci o aktuálním stavu výběrového řízení či již probíhající výstavby Informačního systému provozování hazardních her." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o následující informace, které se týkají:

 • Konvergenčního programu ČR 2018, který je dostupný na adrese
 • Státního rozpočtu v kostce - 2018, který je dostupný na adrese 
 • a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2018 (mj. str. 10-11, 29), v dělení na jednotlivé složky:
  a1) u daně z příjmu fyzických osob,
  a2) u daně z příjmů právnických osob,
  a3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  a4) u daně z přidané hodnoty.
 • b) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2018 (mj. str. 10-11, 29), v dělení na jednotlivé složky:
  b1) u daně z příjmu fyzických osob,
  b2) u daně z příjmů právnických osob,
  b3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  b4) u daně z přidané hodnoty.
 • Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou
  uvedeny ve Státní rozpočet v kostce – 2018 (mj. str. 6, 25-27).
 • Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny ve Státní rozpočet v kostce – 2018 (mj. str. 6, 25-27) 

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL- stav k 30.11.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 30.11.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2222  a dle ZHH je 1619.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky, Makroekonomická predikce - listopad 2018, Fiskální výhled ČR - listopad 2018, Agentura R&I zvýšila ratingové hodnocení ČR, Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků, Stanoviska k zákonu o hazardních hrách, Vyhláška č. 254/2018 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, Finanční zpravodaj, Cenový věstník a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí zemí EU se věnovali zdanění digitálních služeb a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF - záznamy z tiskových konferencí MF, Finanční a ekonomické informace 10/2018 a jiné.

Vydáno

Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb

V sobotu 1. prosince 2018 to budou přesně dva roky, co Ministerstvo financí spustilo jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí – elektronickou evidenci tržeb.

Vydáno

Cenový věstník 14/2018

 • Výměr MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami