Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Stavební spořitelny

Přehled stavebních spořitelen povolených Českou národní bankou.

Vydáno

Nechme daně nízké, zrušme výjimky

  • Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
  • Datum vydání: 29.05.2021 | Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Ekonomika | Strana: 6 | Autor: Ivana Pečinková

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „Jaká je u povinného subjektu (Ministerstvo financí) průměrná délka výběrového řízení na obsazení služebního místa představených, od vyhlášení výběrového řízení, po podpis rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (případně rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo rozhodnutí o převedení na jiné služební místo) a jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 (posuzováno dle dala vyhlášení) a to bez přesoutěžování míst představených?
  2. Jaká byla u povinného subjektu průměrná délka výběrového řízení na obsazení vedoucích oddělení, vedoucích samostatných oddělení, ředitelů odborů, vrchních ředitelů a náměstků (za každou skupinu zvlášť) v režimu zákoníku práce, a to v období 12 měsíců předcházejících měsíci nabytí účinnosti zákona o státní službě? Délka výběrového řízení je pro účely zodpovězení tohoto dotazu počítána od zveřejnění výběrového řízení po podpis jmenovací listiny.
  3. Žádám o vyplnění tabulky v příloze za výběrová řízení / případně jiné obsazení pracovních pozic v období prosinec 2014 a dále leden až březen 2015. Jedná se o výběrová řízení na pozice vedoucích zaměstnanců, tedy od vedoucích oddělení po všechny vyšší úrovně řízení (např. vedoucí oddělení, ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení, náměstek, vrchní ředitel apod.).“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 28.5.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 28.5.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 21.5.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 21.5.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.