Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 10.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 10.8.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2793 a dle ZHH je 1498.

Vydáno

MP/30/2018 – Osvobození osob pobývajících v zahraničí od místního poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška osvobozuje od místního poplatku za komunální odpad fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v zahraničí a tyto osoby mají současně povinnost ohlásit vznik nároku na osvobození do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník se zdržuje od 1. 1. 2018 v zahraničí a ohlašovací povinnost splní až v červnu 2018. Platí tedy, že poplatník nebude osvobozen od 1. 1. 2018, ale až od 1. 6. 2018? Je poplatník povinen v případě setrvání v zahraničí další rok tuto skutečnost pro vznik nároku na osvobození znovu oznamovat?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (Výměna informací z vlastního podnětu), obdržely v roce 2014 informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz o smlouvách mezi Agrofert Deutchland, Bischofswerda a Farmou Čapí hnízdo.

Zdvořile žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o odpovědi na dále uvedené otázky:
1) Zda jste zahájili na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nějaké řízení vůči českým daňovým subjektům? (nechceme znát konkrétní subjekty s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti)
2) Byla tato řízení již ukončena? Pokud ano, bylo výsledkem doměření daně? Pokud byla daň doměřena, o jakou daň se jednalo (např. DPH, DPPO atp.) a jak vysoký byl doměrek na každém jednotlivém druhu daně?
3) Byl na základě podnětu od německého Finančního úřadu v Chemnitz dán podnět orgánům činným v trestním řízení?
4) Pokud jste na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nezahájili žádné řízení, jaký byl právní důvod takového postupu?

Zdůrazňuji, že nežádám informace o konkrétních subjektech, ale žádám informace ryze obecné, které povinný subjekt může bez dalšího vydat a směřují jen k veřejné kontrole činnosti povinného subjektu."