Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl

Senát dnes odmítl novelu o místních poplatcích a vrátil ji Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Novela zákona z dílny Ministerstva financí má za cíl reagovat na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním a zajistit odpovídající příjmy pro obce a města.

Aktualizováno

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovoluji si požádat Ministerstvo financí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace ohledně rozhodování ve věci udělení souhlasu Komise pro cenné papíry s nabídkami převzetí:

 1. V jakém časovém období a na jakém odboru a oddělení Komise pro cenné papíry působil Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977)?
 2. Jaké oddělení komise (popřípadě užší skupina v rámci jednotlivého oddělení) se podílelo na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 3. Jaké osoby byly zařazeny do tzv. užší skupiny, která se podílela na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 4. Podílel se Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977) na:
  1. přijetí a zpracování žádosti o udělení souhlasu č.j. 45/N/1084/2004/1;
  2. přípravě nebo zpracování podkladů, včetně žádosti o doplnění informací, ve správním řízení o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1, jehož výsledkem bylo udělení souhlasu;
  3. vydání rozhodnutí o udělení souhlasu Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1084/2004/1?
 5. S ohledem na jeho pracovní zařazení, měl Ing. Tomáše Buus (datum narození: 31.3.1977) možnost seznámit se s podklady pro rozhodování o udělení souhlasu ve správním řízení č.j. 45/N/1084/2004/1?“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 19.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 19.7.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2059.