Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

OECD zhodnotilo český důchodový systém

Ministerstvo financí obdrželo Zprávu o důchodovém systému v České republice z pera Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Vydáno

Stanovisko CKB AFCOS č.1/2020

Jak postupovat u hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni za programové období 2007 - 2013 v případech, kdy došlo k prominutí odvodu až po závěrečné certifikaci.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 29/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. "Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257"61, 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1708/3, PSČ 11000, Ministerstvu financí ČR a jeho organizačním složkám v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
  2. Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQJJITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 427, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 7708/3, PSČ 11000, orgánům veřejné moci a organizačnírn složkám státu, které zastupovalo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
  3. Kolik smluv o zpracování soudně znaleckých posudků a odborných posouzení a konzultací uzavřelo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky s obchodní korporací EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
  4. Jaký objem finančních prostředků byl Ministerstvem financí a jeho organizačními složkami proplacen obchodní korporaci EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61, 427, se sídlem Praha 1, - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?“