Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v zmysle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týmto Vašu inštitúciu žiadam o poskytnutie nasledujúcich informácií pre účely bakalárskej práce:

V článku, ktorý je dostupný z nasledujúcej adresy sa v texte píše o prílohe č.5. Vo zverejnených prílohách však príloha č.5 nie je zverejnená a preto by som Vás chcel požiadať o prístup k tejto prílohe.

Ak by prístup k vyššie spomínanému dokumentu nebol možný, chcel by som Vás poprosiť o poskytnutie informácií ohľadom priemerného prepočítaného počtu zamestnancov jednotlivých ministerstiev (ústredných orgánov štátnej správy) v členení na kmeňových zamestnancov a zamestnancov bez kmeňovej príslušnosti k danému ministerstvu.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 7.5.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 7.5.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 21/2021

  1. Dodatek č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  2. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118- 012287

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2021

Pro informaci:

  • Bod č. 1: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020
  • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“
  • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Aktualizováno

Finanční správa začíná vyplácet žádosti o nový kompenzační bonus

Počínaje 16. březnem 2021 začaly finanční úřady napříč republikou vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1000 Kč denně. Žádat o něj bylo možné zpětně od 1. února a v tuto chvíli lze čerpat nejdéle do 31. května. Maximální výše podpory činí až 90 tisíc.

Aktualizováno

Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus je přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP.