Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s následující žádostí o informaci:

  1. Je jednou z podmínek (neopominutelnou) pro přijeti do pracovního poměru na Ministerstvo financí ČR, aby byl občan očkován proti covid 19? Jinými slovy, pokud uchazeč o zaměstnání na Ministerstvu financí splní všechny požadované předpoklady vypsané na dané místo (například v rámci výběrového řízení) a není očkován proti covid 19, bude toto důvodem pro odmítnutí uchazeče?
  2. Pokud je nutnou podmínkou pro přijetí do pracovního poměru na Ministerstvu financí očkování proti covid 19, pak žádám o informaci, na základě jakého právního předpisu je toto požadováno.
  3. Eviduje Ministerstvo financí u svých zaměstnanců, tedy existuje seznam, kdo je a kdo není očkován proti covid 19?
  4. Pokud takový seznam Ministerstvo financí (viz. otázka č. 3) má, pak žádám o informaci, statistický přehled o tomto očkování, v ideálním případě v rozlišení, první, druhá, třetí či další dávka a neočkován.

Aktualizováno

Ministerstvo financí varuje před podvodnými SMS

V současné době jsou občanům zasílány podvodné SMS, které předstírají, že jsou odeslány prostřednictvím České pošty. Zprávy informují o vrácení daňových přeplatků Ministerstvem financí.

Vydáno

Cenový věstník 12/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek

Vydáno

ECOFIN: Ministři financí EU schválili ČR navýšení limitu pro registraci k DPH

V úterý 24. května 2022 se v Bruselu konalo zasedání Rady Ecofin, kde ČR reprezentoval ministr financí Zbyněk Stanjura. Hlavními tématy byly ekonomické dopady války na Ukrajině, další zpřísňování sankcí proti Rusku, ale také umožnění ČR aplikovat zvýšený limit pro povinnou registraci k DPH.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2022

  • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
    Pro informaci:
  • Bod č. 9: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády  ze dne 27. 1. 2020 č. 86, a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 Služba poskytování FW soustavy v datových centrech