Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 22/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2022 došlo ze strany ministerstva financí k zajištění převodu finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, v celkové výši 5 000 000 Kč.

Finanční prostředky jsou určeny jako dotace na laboratorní vyšetření metodou celogenomové sekvenace při plnění úkolů spojených v rámci surveillance SARSCoV-2. Prostředky jsou určeny pro Státní veterinární ústav Praha (SVÚ Praha). IČO: 00019305.

Dotaz:
K jakému dni byly uvedené veřejné účelové finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč převedeny z účtu MF na účet ministerstva zemědělství?

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 21.11.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 21.11.2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33515 kusů.

Aktualizováno

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

Senát dnes schválil návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh nyní dostane k podpisu prezident.

Vydáno

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Andorrou

Ministerstvo financí ČR sděluje, že dne 23. listopadu 2022 byla v Andoře oficiálně podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ANDORRSKÝM KNÍŽECTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.