Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí jednacích řádů, statutů nebo jiných obdobných pravidel, kterými se řídí zejména fungování a organizace poradní komise zřízené podle § 194 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále žádáte o poskytnutí seznamu členů této poradní komise včetně informace o jejich zaměstnání a specializaci.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. července 2019

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
 • Bod č. 21: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)
 • Bod č. 25: Návrh na změnu některých usnesení vlád
 • Bod č. 26: Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017?
 • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V článku internetového magazínu Echo24 Wall Street Journal varuje před investicemi ve východní Evropě, upozorňuje na arbitráže ze dne 9. dubna 2019.

V originálním znění, “decided in accordance with the applicable internal procedure that there are no sufficient grounds to settle the case.“

Tímto si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí informací, zda existuje „vnitřní postup“ pro smírné řešení sporů z dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic.

Dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí všech informací o tomto vnitřním postupu a jeho písemnou podobu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací.

 1. přesný harmonogram služební cesty těchto zaměstnanců ministerstva a cíl cesty:
  • Pavelek P. ŘO 9.10. - 14.10. Bali
  • Dupáková L. NM 10.10. - 14.10. Bali
  • Dupáková L. NM 3.12. - 4.12. Belgie
  • Dupáková L. NM 2.12. - 5.12. Kuba
  • Veselá L. ŘO 7.1.- 4.2.2017 Indie
  • Fasora O. ŘO 16.3.2019 - 31.3.2019 Melbourne
 2. Který den odlétali a přilétali?
 3. Jaké byly celkové náklady na cestu (zvlášť prosím letenku a ubytování)?“