Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30. 5. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.

Přehled je aktuální k datu 30.5.2022 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 490 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s následující žádostí o informaci:

  1. Je jednou z podmínek (neopominutelnou) pro přijeti do pracovního poměru na Ministerstvo financí ČR, aby byl občan očkován proti covid 19? Jinými slovy, pokud uchazeč o zaměstnání na Ministerstvu financí splní všechny požadované předpoklady vypsané na dané místo (například v rámci výběrového řízení) a není očkován proti covid 19, bude toto důvodem pro odmítnutí uchazeče?
  2. Pokud je nutnou podmínkou pro přijetí do pracovního poměru na Ministerstvu financí očkování proti covid 19, pak žádám o informaci, na základě jakého právního předpisu je toto požadováno.
  3. Eviduje Ministerstvo financí u svých zaměstnanců, tedy existuje seznam, kdo je a kdo není očkován proti covid 19?
  4. Pokud takový seznam Ministerstvo financí (viz. otázka č. 3) má, pak žádám o informaci, statistický přehled o tomto očkování, v ideálním případě v rozlišení, první, druhá, třetí či další dávka a neočkován.

Aktualizováno

Ministerstvo financí varuje před podvodnými SMS

V současné době jsou občanům zasílány podvodné SMS, které předstírají, že jsou odeslány prostřednictvím České pošty. Zprávy informují o vrácení daňových přeplatků Ministerstvem financí.

Vydáno

Cenový věstník 12/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek