Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z veřejných zdrojů (například zde) jsem se dozvěděl, že v parlamentu proběhla debata k pokutě 5000 Kč za vystavení souhrnné účtenky za platbu pro celý stůl. Přičemž hosté se u stolu na platbu skládali. Cituji předmětnou část, ke které směřují mé dotazy: "Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou," stojí v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ministryně také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráv s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám laskavě o informaci, zda disponujete jakýmkoliv metodickým materiálem nebo stanoviskem nebo obdobným materiálem, v němž je uvedeno, který právní předpis a které jeho ustanovení se použije, pokud se rozhoduje o tom, zda je možné uskutečnit veřejnosprávní kontrolu na místě bez jakékoliv přítomnosti kontrolujícího u kontrolované osoby. Mám na mysli, zda se taková veřejnosprávní kontrola může uskutečnit pouze na základě podkladů, které kontrolovaná osoba zašle e-mailem, a samotný výkon kontroly se uskuteční mimo prostory školy, např. v prostorách obce, která školu zřídila, případně v libovolných prostorách mimo školu. Pokud takový metodický materiál nebo stanovisko nebo obdobný materiál máte, prosím o jeho poskytnutí. Požadovaná informace je v této době velmi aktuální, neboť souvisí s opatřeními, která mají zabránit šíření koronaviru.“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 28.9.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 28.9.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 36510 kusů.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 18/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  2. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám