Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Bulletin inovací 8/2021

Bulletin inovací 8/2021 se věnuje aktualitám v oblasti otevřených dat, evropské digitální identity, občanskoprávní odpovědnosti za AI nebo AML/CTF balíčku Komise.

Vydáno

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předložilo dne 30. července 2021 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 279,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 281,3 mld. Kč.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2021.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o řízení státního dluhu České republiky za první pololetí roku 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2021), Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2021, Zákon o mezinárodní spolupráci, Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad, Stanovisko CHJ č.3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních, Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC, Finanční zpravodaj číslo 27-30/2021, Cenový věstník 11/2021, Cenový věstník 12/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Občané v jedenáctém upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 4 miliardy Kč, Umělá inteligence ve finančních službách na konferenci Cyberspac a další témata.
  • EU a zahraničí: ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2021, Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020, Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA, Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2021, Finanční a ekonomické informace 7/2021 a jiné.

Vydáno

Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko, jehož předmětem je doporučení, jakým způsobem by měl kontrolor v rámci přezkoumání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, ověřovat, zda nedošlo k neoprávněnému užití daňových příjmů přidělených obci ze sdílených daní.