Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

Jelikož ve své vědecké práci plánuji zkoumat, jaká je v oblasti sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her praxe příslušných správních orgánů, tímto Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • anonymizované verze všech rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 15.6.2016 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Dne 29. ledna jste byl ze strany Ministerstva financí podle § 14 odst. 5 písm. b) Zákona vyzván k upřesnění Vaší žádosti. Následně jste upřesnil, že žádáte o poskytnutí následujících informací: anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 1.1.2017 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb

žádám o následující informace, které se týkají zprávy ČTK, kde je uvedený zdroj MF ČR:

a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v obou letech 2017 a 2018, v dělení na:

a1) DPH (zde se mj. částka za 2017 mírně odlišuje od částky uvedené v Konvergenčním programu ČR 2018)
a2) daň z příjmu právnických osob
a3) daň z příjmu fyzických osob
a4) na sociální a zdravotní pojistné

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 8.2.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 8.2.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 420  a dle ZHH je 1676.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 6.2.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 6.2.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 2504 kusů