Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • kolik působí na ministerstvu pracovníků, jejichž působení zprostředkovala pracovní agentura,
  • kolik takových pracovníků na ministerstvu působilo v letech 2018, 2019, 2020 a 2021,
  • prosím o uvedení pracovních pozic, kteří tito zaměstnanci zastávají či zastávali,
  • prosím o uvedení pracovních náplní těchto zaměstnanců,
  • kolik peněz zatím zaplatilo ministerstvo pracovním agenturám za jejich služby v tomto, roce a v letech 2021, 2020, 2019 a 2018,
  • jakou odměnu tito pracovníci za svou práci pobírají a pobírali,
  • s kolika pracovními agenturami ministerstvo spolupracuje a spolupracovalo v posledních pěti letech,
  • jaké agentury to jsou.

Vydáno

Informace o posuzování minimální výše vlastních zdrojů dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb.

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává za účelem zajištění práva na legitimní očekávání tuto informaci o změně správní praxe při posuzování minimální výše vlastních zdrojů právnické osoby dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v dokumentu MF: Důvodová zpráva, která je součástí sady dokumentů "Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony", zveřejněným 8.5.2022 v Eklepu pro veřejnost je následující popis:

"Při výpočtu odhadu dopadů na inkaso veřejných rozpočtů byly využity agregované údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníků, kteří by (dle výše příjmů) splňovali podmínky pro rozšířený paušální režim. Dle údajů z přiznání k dani z příjmů fyzických osob vychází, že podmínky pro zapojení do systému (co se týká výše příjmů) splní méně než 60 tisíc poplatníků."

Žádám tímto dle zákona o přístupu k informacím o "agregované údaje", které jsou zmíněné ve výše citovaném odstavci. Dále žádám o informace o tom, kolik z těchto "méně než 60 tisíc poplatníků" se očekává, že se přihlásí do jednotlivých pásem navržených pro paušální daň (I., II. III.)“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle sdělení Evropské kosmické agentury (ESA) založené Úmluvou ESA číslo jednací CSE/CS(73)/19 v Paříži, jejímž členem je Česká republika od roku 2008, poskytla České republika této agentuře informace o zdanění příjmů fyzických osob v rámci České republiky, dané zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Žádám tedy o poskytnutí informace, jaké materiály týkající se zdanění příjmů fyzických osob byly Evropské kosmické agentuře poskytnuty, ať již samotným Ministerstvem financí, popř. prostřednictvím jiné organizace. Pokud takové informace předány nebyly, žádám i o toto sdělení.

Žádám o vyčíslení nákladů, pokud budou účtovány.

Dne 15. května 2022 jste svoji žádost upřesnil takto:

  • Jaké informace o právních předpisech v oblasti daně z příjmů fyzických osobo byly Evropské kosmické agentuře (ESA) poskytnuty, tedy zejména zda byl předán zákona 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů a v jakém znění.
  • Zda byly pro ESA provedeny analýzy míry zdanění fyzických osob – rezidentů České republiky a v případě, že takové analýzy provedeny byly, i obsah těchto analýz.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dnes jste informovali o tom, že došlo k zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Tímto žádáme o poskytnutí předmětného rozhodnutí pana ministra, které přezkum otevřelo.“