Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - září 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2020, Vyhláška č. 358/2020 Sb., Vyhlášky pro rok 2021 – pro účetnictví státu, Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o bankách byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o České národní bance byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložena Poslanecké sněmovně, Finanční zpravodaj číslo 13-18/2020, Cenový věstník 14/2020, Cenový věstník 15/2020, Začíná deváté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) a další témata.
  • EU a zahraničí: Posunutí lhůt pro plnění oznamovacích povinností dle směrnice DAC 6 na základě směrnice COVID-DAC, Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kybernetickou bezpečnost finančních instituci, Ministři financí Visegrádu podepsali deklaraci o finanční a hospodářské spolupráci, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Výroční zpráva OLAF za rok 2019, Fitch zvýšil rating Mezinárodní investiční banky a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí své brány 28. září neotevře, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

MP/18/2020 - Poplatek za komunální odpad – Určení osoby poplatníka v případě spoluvlastnictví nemovitosti

Kdo je poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“), v případě, že stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům (dále jen „nemovitost“), vlastní více spoluvlastníků, a k trvalému pobytu je v nemovitosti přihlášen pouze jeden z nich?

Aktualizováno

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob).

Vydáno

Vyhlášky pro rok 2021 – pro účetnictví státu

Dne 8. července 2020 byla v částce č. 123 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 310/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2021.

Aktualizováno

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem k prosinci 2019 nebo později.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z veřejných zdrojů (například zde) jsem se dozvěděl, že v parlamentu proběhla debata k pokutě 5000 Kč za vystavení souhrnné účtenky za platbu pro celý stůl. Přičemž hosté se u stolu na platbu skládali. Cituji předmětnou část, ke které směřují mé dotazy: "Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou," stojí v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ministryně také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráv s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou...