Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 25. 10. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 11. 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. října 2021

  • Bod 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/05 „Podpora energetických úspor u veřejných budov“
  • Bod 26: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“
  • Bod 30: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021