Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí protokolu z veřejnosprávní kontroly, kterou v úvodu letošního roku provádělo Ministerstvo financí (MF) v instituci Národní sportovní agentury (NSA) a která byla ukončena 24. května.

Kromě toho Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí bližších informací o vyřizování námitek Národní sportovní agentury – zejména seznamu 32 bodů, včetně jejich zdůvodnění, ve kterých NSA rozporovala původní zjištění MF, jakož i to, jak se MF k těmto námitkám postavilo, včetně zdůvodnění tohoto postoje.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 7.6.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 7.6.2021 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 28375 kusů.

Vydáno

Bulletin inovací 6/2021

V bulletinu inovací 6/2021 Vám představujeme několik novinek týkajících se inovací na finančním trhu - dozvíte se mj. o digitálním sandboxu, digitálních měnách centrálních bank či o technologii sdíleného registru.