Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zahájení MPŘ a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů

Ministerstvo financí předložilo dne 8. července 2020 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 5. srpna 2020.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 6.7.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 6.7.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 37169 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

I.
„protože se mi nepodařilo jednoduše najít ve vámi provozovaném systému ARES všechny název subjektu, kde Obchodní firma=ústav, žádám o zaslání seznamu všech subjektů, jejichž název subjektu obsahuje slovo "ústav" zajímá mne jen tento sloupeček, nic více

seznam chci ve strojově čitelném formátu, jak říká tento zákon“

II.
„protože se mi nepodařilo jednoduše najít ve vámi provozovaném systému ARES všechny název subjektu, kde Obchodní firma=asociace, žádám o zaslání seznamu všech subjektů, jejichž název subjektu obsahuje slovo "asociace" zajímá mne jen tento sloupeček, nic více

seznam chci ve strojově čitelném formátu, jak říká tento zákon“