Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o: Protokoly z kontrol vybraných zdravotních pojišťoven, které byly provedeny Ministerstvem financí v období od 1.1.2016 do 20.4.2018. Prosím, poskytněte plné změní protokolů včetně příloh a dalších materiálů, které pochází z kontrol těchto pojišťoven:

  1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví"