Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Základní informace

Informace k právní úpravě spotřebitelského úvěru platné před 1. prosincem 2016.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Kdy byl schválen Privatizační projekt (jak tento pojem definuje § 6 zákona č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) společnosti Ostravsko-karvinské doly, a.s., s tehdejším sídlem Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava 1, IČ: 00002593 (dále jen „OKD“)?
  2. Byl tento Privatizační projekt OKD znovu schvalován v rámci prodeje minoritního podílu státu ve společnosti OKD ve výši 45,88 % akcií, ke kterému došlo v roce 2004, přičemž nabyvatelem tohoto podílu se stala společnost KARBON INVEST, a.s.?

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 26.2.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 26.2.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40735 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 27.2.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 27.2.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 2339 kusů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2019

  • Bod č. 10: Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí

Vydáno

Prezentace z workshopu k reportingové vyhlášce (25.2.2019)

Prezentace z workshopu konaného 25. 2. 2019 pro provozovatele hazardních her, výrobce technických zařízení a další zájemce z řad odborné veřejnosti za účelem snadnější implementace reportingové vyhlášky, která bude účinná od 1. 6. 2019.

  • téma: Obecné informace a podpora Ministerstva financí, Poskytování automatizovaných výstupů, Registrace komunikačních parametrů, Web aplikace pro provozovatele, Helpdesk, Playground, Referenční klient

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se přestupků a udělených pokut v souvislosti s provozováním nelegálního online hazardu. Dle vyjádření paní ministryně financí na tiskové konferenci Ministerstva financí k regulaci hazardu, která se konala 6. 2. 2019 v Divadle Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, bylo zahájených zhruba 44 správních řízení a uloženy pokuty v celkové výši více než 706 milionů českých korun. Také odzněla informace, v jaké výší byly pokuty vymoženy a tudíž zaplaceny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí informací o pokutách, které již byly vymoženy ze strany Ministerstva financí v celkové výši 115 340 000 Kč, a to konkrétně:

  1. Které společnosti (legální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši?
  2. Které společnosti (nelegální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši?