Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 mld. Kč

O další 1 mld. Kč zejména na platy v regionálním školství a 30 mil. Kč na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin se oproti předběžnému plánu zvýší rozpočet MŠMT, dohodli se na dnešním jednání k rozpočtu na příští rok ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení se zdůvodněním o jaký druh pozemku se má jednat pro jeho ocenění, má-li na něm vzniknout odval hlušiny po těžbě nerostu, tj. jakým způsobem lze stanovit hodnotu nájemného za pronájem takového pozemku.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto bych rád zdvořile požádal o informaci, zda ke dni doručení této žádosti probíhá legislativní proces ve věci zákona (event. zákonů), který dle záměru zpracovatele má nahradit zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („nový zákon o daních z příjmů“).

Pojem „legislativní proces“ je míněn v širokém slova smyslu, tzn. zahrnuje rovněž proces vymezený Legislativními pravidly vlády.

Pokud tomu tak je, prosím zároveň o zaslání posledního uceleného výstupu legislativního procesu, míněno zejména věcného záměru nebo paragrafovaného znění návrhu zákona (zákonů), v elektronické podobě.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 12.8.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 12.8.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40794 kusů.

Vydáno

Více peněz na silnice: ve skutečnosti a bez triků

Ministerstvo financí a Ministerstvo dopravy uvádí na pravou míru nepřesné informace v článku „Více peněz na silnice, ale pouze na papíře“, který vyšel v pátek 16. srpna 2019 v deníku MF Dnes a na serveru iDnes.

Aktualizováno

RISPF

RISPF (rozpočtový informační systém programového financování) se skládá z modulů EDS (Evidenční dotační systém), SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) a Jednotného dotačního portálu.