Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL- stav k 23.11.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 23.11.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2222  a dle ZHH je 1637.

Vydáno

Cenový věstník 13/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2018,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 11. dodatek

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás opakovaně žádáme o poskytnutí informace, jaké právní kroky a kdy (datum) byly konkrétně podniknuty k vymožení škody, která na majetku státu vznikla tím, že Ministerstvo financí na základě pravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 17C 84/2017 ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze sp. zn. 29 Co 60/2018 uhradilo panu Luďku Maděrovi jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu částku 47.250 s úrokem s prodlení od 13.5.2017 do zaplacení a jako náhradu nákladů řízení částku 26 352 Kč, celkem tedy více něž 73 tisíc korun.

Podle našich informací byly obě částky uhrazeny v první polovině června 2018 a proto se dá předpokládat, že Ministerstvo financí již podniklo právní kroky k uplatnění regresního nároku na náhradu škody. Pokud byly v dané věci zaslány nějaké výzvy k úhradě, žádáme rovněž o kopie těchto listin.

Podle Vašeho sdělení ze dne 11.9.2018 nebylo k vymáhání přikročeno z důvodu podaného dovolání. Dovolání bylo nyní odmítnuto (bylo navíc předem zjevné, že bude odmítnuto, protože dle zákona bylo Vámi podané dovolání nepřípustné), proto žádáme o novou informaci.

Dále nově žádáme o informaci, která osoba je odpovědná za rozhodnutí, zda bude ČR – Ministerstvo financí vymáhat regresní nárok na náhradu škody (jméno, příjmení, pracovní zařazení)."