Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 12/2022

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Aktualizováno

Benchmarkové emise

Seznam povinně kotovaných státních dluhopisů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. ledna 2023

 • Bod č. 2: Návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o financování obrany)
 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 19/2022

 1. POKYN č . GFŘ – D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tímto ve smyslu ustanovení § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 9 zák. č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Pandemický zákon“) v souvislosti s usneseními vlády či opatřeními jiných orgánů veřejné moci přijatými za účelem zabránění či zmírnění pandemie koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“);
 2. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 36 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění (dále jen „Krizový zákon“) v souvislosti s Krizovými opatřeními;
 3. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 9 Pandemického zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 4. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 36 Krizového zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 5. Kolik je od 27. 2. 2021 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 9 Pandemického zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory PZ“);
 6. Kolik je od 1. 3. 2020 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 36 Krizového zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory KZ“);
 7. Kolik Sporů PZ je pravomocně skončeno;
 8. Kolik Sporů KZ je pravomocně skončeno;
 9. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech PZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 10. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech KZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 11. Uzavřela Česká republika od 27. 2. 2021 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 9 Pandemického zákona;
 12. Uzavřela Česká republika od 1. 3. 2020 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 36 Krizového zákona;

Aktualizováno

Hlavní činnosti

Působnost Ministerstva financí - dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR