Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Česko se přiblížilo soudnímu rozsudku ve sporu o střet zájmů

Platební a certifikační orgán při Ministerstvu financí dnes na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu předložil Evropské komisi žádost o platbu projektu společnosti Fatra a.s., spadající do holdingu Agrofert (Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři).

Aktualizováno

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 16. června 2021 schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, společně s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a oba návrhy postoupila k projednání Senátu Parlamentu ČR.

Aktualizováno

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu, vymezení obsahu žádosti o výjimku a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se Vás v případu veřejnosprávní kontroly u projektu s názvem „Penzion u sportovního areálu Osvětimany“. Příjemcem dotace z ROP Střední Morava je společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve veřejnosprávní kontrole zjistil závažná pochybení u výše zmíněné dotace. Příjemci dotace byla zaslána Výzva k dobrovolnému vrácení neoprávněně proplacených výdajů ve výši 5,9 mil. Kč. Dotace ve stanoveném termínu vrácena nebyla. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava jako příslušný správní orgán zahájil daňové řízení, které skončilo Rozhodnutím Ministerstva financí 26. května 2021. Úřad se ohledně výsledku řízení odkázal na Ministerstvo financí.

Jaký je výsledek daňového řízení? Co z něj plyne pro společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění o zpřístupnění následující informace:

  • Rozdílové tabulky k návrhům právních předpisů s předpisy EU v souvislosti s implementací Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 11.6.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 11.6.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.