Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„a. Jaká byla celková výše pokut uložených společnosti FORTUNA GAME a.s., IČO: 43003575, se sídlem Italská 2584/69, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, které byly uvedené společnosti uloženy v roce 2019, v roce 2020 a v roce 2021 za přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (konkrétně za jednání spočívající v porušení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách)?

b. Jaká byla celková výše pokut uložených společnosti SAZKA a.s, IČO: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha, které byly uvedené společnosti uloženy v roce 2019, v roce 2020 a v roce 2021 za přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (konkrétně za jednání spočívající v porušení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách)?“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

  • stanovisko Ministerstva financí ze dne 25. února 2021, č.j. MF-3831/2021/3903-3,
  • stanovisko Ministerstva financí ze dne 9. dubna 2021, č.j. MF-8527/2021/3903-3. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v zmysle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týmto Vašu inštitúciu žiadam o poskytnutie nasledujúcich informácií pre účely bakalárskej práce:

V článku, ktorý je dostupný z nasledujúcej adresy sa v texte píše o prílohe č.5. Vo zverejnených prílohách však príloha č.5 nie je zverejnená a preto by som Vás chcel požiadať o prístup k tejto prílohe.

Ak by prístup k vyššie spomínanému dokumentu nebol možný, chcel by som Vás poprosiť o poskytnutie informácií ohľadom priemerného prepočítaného počtu zamestnancov jednotlivých ministerstiev (ústredných orgánov štátnej správy) v členení na kmeňových zamestnancov a zamestnancov bez kmeňovej príslušnosti k danému ministerstvu.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 7.5.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 7.5.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 21/2021

  1. Dodatek č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  2. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118- 012287

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2021

Pro informaci:

  • Bod č. 1: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020
  • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“
  • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Aktualizováno

Finanční správa začíná vyplácet žádosti o nový kompenzační bonus

Počínaje 16. březnem 2021 začaly finanční úřady napříč republikou vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1000 Kč denně. Žádat o něj bylo možné zpětně od 1. února a v tuto chvíli lze čerpat nejdéle do 31. května. Maximální výše podpory činí až 90 tisíc.