Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR

Nejnovější hodnocení ratingových agentur S&P, Japan Credit Rating Agency (JCR) a Fitch potvrdila vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky, která se tak navzdory zhoršenému ekonomickému vývoji v důsledku koronavirové pandemie, bude nadále výhodně financovat na domácím i zahraničních trzích.

Aktualizováno

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení EFRR, ESF, CF a ENRF a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014. Včetně metodického stanoviska č. 1 s účinností od 23.10.2020.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2020

Ze dne: 6. listopadu 2020

  1. Metodický pokyn k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací souvisejících s projektem realizovaným v rámci výzvy VPS – 228 - 2 – 2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství konkrétně projektu - reg. č. 00154 téže výzvy pod názvem „Stavební úpravy ZŠ Vedrovice“ a to:

  1. Dosavadní výše proplacené dotace v rámci výše uvedeného projektu ke dni 23. 10. 2020.
  2. Na základě jakých předložených dokumentů došlo k proplacení dotace (části) výše uvedeného projektu.
  3. Jaké konkrétní podmínky jsou platné pro uvolňování (proplácení) dotačních prostředků, (možnost proplacení 90% části nákladů projektu před jeho dokončením, tj. proplacení dodávek prací a materiálů před jejich skutečným plněním).

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 10/2020

Říjnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Stanovisko MF ke studii VŠE k zrušení superhrubé mzdy

Ministerstvo financí reaguje na studii Vysoké školy ekonomické ohledně dopadu změny sazby daně z příjmů fyzických osob na spotřebu domácností v souvislosti s projednáváním daňového balíčku na rok 2021.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Ministerstvo financí ČR o poskytnutí kopie protokolu o výsledku kontroly u ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy ochranných zdravotnických pomůcek v letošním roce kvůli pandemii koronaviru. Žádám o zaslání kopie celého dokumentu. Pokud to nebude možné, žádám alespoň o shrnutí hlavních závěrů prověrky.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4.11.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 4.11.2020 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 777 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 30.10.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 30.10.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.