Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda byly v období od roku 2012 dosud upraveny garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo z tohoto důvodu k úpravě garancí (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav garancí (dotaz č. 3).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše žádost se týká Prohlášení regulátorů hazardních her ohledně obav ze stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí.

V souvislosti se zveřejněným dokumentem kladete Ministerstvu financí tyto dotazy:

 1. Podniklo Ministerstvo financí konkrétní kroky související s obsahem Prohlášení?
 2. Existují konkrétní plány návrhu případné právní regulace mechanismů s prvky hazardních her, o kterých pojednává Prohlášení?
 3. Byla problematika obsažená v Prohlášení zkoumána jakýmkoliv výzkumem, na kterém se podílelo Ministerstvo financí nebo jež byl proveden z vůle Ministerstva financí nebo který Ministerstvo financí pro potřeby v této oblasti využilo?
 4. Existují další vyjádření Ministerstva financí k problematice obsažené v Prohlášení?
 5. Jaký právní názor zastává Ministerstvo financí v oblasti určené Prohlášením? Tj. domnívá se Ministerstvo financí, že by mechanismy s prvky hazardních her měly být právně regulovány?
 6. Existují další dohody či prohlášení, která byla podepsána zástupci Ministerstva financí v oblasti shodné s tou v Prohlášení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na Ministerstvu financí?
 2. Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na Ministerstvu financí?
 3. Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu? (titul PhD či starší Csc)“

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Odpovědnost za přestupky – časová působnost, Videonápověda k postupu při doplňování údajů do interaktivního vzoru pro denní herní výkaznictví a denní herní zápis, Otázky - účetní metody a postupy, Pracovní skupina „Transfery“, Cenový věstník 11/2019, Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019-2023 a další témata.
 • EU a zahraničí: Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie, Sekundární předpisy EU, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2019 a jiné.