Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí stanoviska Ministerstva financí ČR („MFČR“) k metodickým dotazům k zákonu o daních z příjmů (dále jen „Stanovisko“).

V předmětném Stanovisku se MFČR vyjadřovalo k metodickým dotazům k ust. § 38p, § 35 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a bylo vydáno pod č.j. MF-49449/2015/15-3.“

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4.5.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 4.5.2020 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 777 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 1.5.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.5.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2161.

Vydáno

MF upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci

Finanční správa v těchto dnech osobám samostatně výdělečně činným vyplácí kompenzační bonus v rámci záchranného programu Pětadvacítka. V této souvislosti opět připomínáme, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Vydáno

Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2021 až 2023. Tento dokument vychází ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a tím, že určuje závazné výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy, začíná nový rozpočtový proces.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Makroekonomická predikce - duben 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2020), Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu publikován ve Sbírce zákonů, Finanční zpravodaj číslo 7/2020, Cenový věstník 06/2020, Cenový věstník 07/2020, Výsledky šestého úpisu Dluhopisu Republiky, Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků a další témata.
  • EU a zahraničí: Plán Twinningových projektů na rok 2020 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020 financovaných ve spolupráci s DG DEVco, Plán Twinningových projektů na rok 2020 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Neformální videokonference ministrů financí EU dne 16. 4. 2020, Národní strategie ochrany a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2020 a jiné.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2020

  • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
    Pro informaci:
  • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020