Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Sdělení MF k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED).

Aktualizováno

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

To follow up on last year's FOI request for the award in Diag Human v. Czech Republic, can you please inform me of the status of the set-aside proceedings brought against this award in the UK? Has a decision already been made? Has there been any new development that may allow you to share a copy of the award at this time?

This is a request under the law on access to information (Act No. 106/1999 Coll).

Vydáno

Vyhláška č. 12/2023 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vydáno

Oznámení o aukci SPP 13 T 20/01

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek denominovaných v jednotné evropské měně
(číslo emise SPP 874)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na informace z veřejných sdělovacích prostředků mi dovolte obrátit se na Vás v zastoupení mého klienta s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  1. dopis, kterým byl Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ze strany Evropské komise informován o tom, že „byly splněny podmínky pro zrušení upozornění na možné částečné přerušení platební lhůty,“ přičemž „u budoucích průběžných žádostí o platbu komise již nebude vyžadovat obecné ujištění týkající se výdajů na operace poskytnuté skupině Agrofert a výdajů na operace příjemců držených ve svěřenských fondech“(dále jen „dopis“);
  2. zápis z jednání tzv. Interruption Committee ze září 2022, na kterém bylo dle veřejných sdělovacích prostředků probíráno „odblokování“ výplat dotací pro skupinu Agrofert probíralo (dále jen „jednání“);
  3. veškerou komunikaci mezi Platebním a certifikačním orgánem Ministerstva financí na straně jedné, a Evropskou komisí na straně druhé, která předcházela konání jednání a vyhotovení dopisu, (dále jen „dokumenty“).