Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. listopadu 2020 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BOTSWANSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019.

Aktualizováno

Knihovní řád

Knihovní řád a výpůjčí lhůty odborné knihovny Ministerstva financí.

Vydáno

Cenový věstník 17/2020

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 7. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 7/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubravčice

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • zda stát jako pronajímatel uzavřel v roce 2012 a 2013 nájemní smlouvu, jejímž předmětem byl nájem pozemku, na kterém stojí stavba na cizím pozemku (kdy pozemek vlastní stát a budovu jiný vlastník) a pokud ano pak
  • prosím o zaslání těchto nájemních smluv.

Dovoluji si zúžit dotaz na pouze na okres Mělník a pokud se jedná o budovu – tak by se mělo jednat o skladovací či výrobní halu.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 30/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám