Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 14.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 14.8.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 4126 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení:
1) počtu všech hazardních zařízení na území města Český Brod, a to ve formě položek, vč. adresy kde se zmíněná licence nachází, vč. délky licence.
2) informaci, zda budou licence těmto zařízení prodlužována.
3) informaci, zda MF zasáhlo proti „nelegálním hernám“ na území města Český Brod a s jakým výsledkem (podnět, pokuta apod.)
4) informaci, o celkové výši příjmu z hazardních zařízení v Českém Brodě, včetně částky, která byla přidělena do rozpočtu města Český brod za rok 2016, 2017, 2018
5) informaci o postupu: co dělat proti nelegálním hernám – krok po kroku.“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 13.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 13.8.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 39657 kusů.