Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Kalkulačka paušální daně pro rok 2022

Výše paušální daně pro příští rok vychází 5 994 Kč měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o následující informace:

  1. Kolik pro ministerstvo financí pracuje fotografů? Nebo kolik fotografů s MF spolupracuje? Zdvořile žádám o kopii pracovních smluv nebo jiných dokumentů, na základě kterých pro MF pracují.
  2. Má osobního fotografa přímo paní ministryně? Pokud ano, zdvořile žádám o poskytnutí smlouvy.
  3. Vznikají všechny fotky a příspěvky na sociálních sítích, které nejsou označeny „Zadavatel a zpracovatel ANO 2011" v aparátu ministerstva?
  4. Kolik lidí se ministryni stará o sociální sítě (instagram, facebook, twitter)? Na jaké pozici jsou zaměstnaní a jaká je naplň jejich práce? Rovněž žádám o poskytnutí smluv. Kolik hodin týdně nad sociálními sítěmi ministryně stráví? Je to jejich jediná naplň práce?
  5. Zvýšil se od července/srpna/září počet lidí, kteří se ministryni financi starají o sociální sítě? Zvýšil se za tuto dobu počet hodin, které v rámci starání se o sociální sítě odvádějí? Pokud ano, tak o kolik? Zvýšil se za tu dobu počet fotografů?

Aktualizováno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 17.9.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 17.9.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2680.

Aktualizováno

Paušální daň pro živnostníky

Finanční správa spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do 11. ledna daného roku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“) žádám o poskytnutí následujících informací.

  1. Zda byl v rámci privatizačního projektu ze dne 30. 4. 1992 s aktualizací ze dne 18. 5. 1992 pod č. j. 30/32/1641/92, vyhotoven znalecký posudek ohledně nemovitostí rodinný dům č. p. 373, se stav. parcelou č. 504 a parcely č. 1369/8, ostatní plocha, katastrální území Nové Hamry, obec Nové Hamry, evidované u Katastrálního úřadu v Karlových Varech?
  2. Pokud takový znalecký posudek existoval, je jeho součástí nákres nemovitostí včetně venkovních úprav a plotů, popřípadě fotodokumentace?
  3. Pokud byl znalecký posudek vyhotoven, žádám o jeho poskytnutí.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 8.10.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 8.10.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2384.