Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 22/2021

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Cenový věstník 8/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo financí České republiky je dle § 114 písm. i) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, orgánem pověřeným vedením seznamu nepovolených internetových her a dle § 129 odst. 4 uvedeného zákona projednává správní delikty poskytovatelů připojení k Internetu na území České republiky.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  1. kolik správních deliktů dle § 129 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí České republiky projednalo od začátku účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2017, a to za každý jednotlivý rok;
  2. souhrnná výše uložených sankcí za správní delikty dle § 123 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, od začátku
    účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2017, pokud byly uloženy, a to za každý jednotlivý rok.“ 

Vydáno

Neformální setkání ministrů financí zemí EU a guvernérů centrálních bank 21. – 22. května 2021 v Lisabonu

Ve dnech 21. – 22. května pořádá portugalské předsednictví Rady EU v Lisabonu neformální setkání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, za účasti guvernérů evropských centrálních bank. Vedoucí delegace ČR bude místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Marek Mora.