Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Stát si draze rozhodně nepůjčuje

  • Reakce na „Česku zdražují dluhy. Za nové půjčky zaplatí oproti prázdninám i trojnásobek“
  • E15.cz | 1. 9. 2020 | Autor: Jaroslav Bukovský

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Hospodaření systému důchodového pojištění, Otázky – Pomocný analytický přehled, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2020, Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2020, Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů, Finanční zpravodaj číslo 11/2020, Finanční zpravodaj číslo 12/2020, Cenový věstník 13/2020, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020, Informace ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy, MF uspořádalo workshop k rozvoji kapitálového trhu a další témata.
  • EU a zahraničí: Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic, MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou, Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco, Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Den otevřených dveří na Ministerstvu financí, Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2020 a jiné.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám