Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 18.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 18.11.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40140 kusů

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 19.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 19.11.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 298 kusů.

Vydáno

SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)

V kterých případech vybírá správní úřad správní poplatek ve výši 50 Kč podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za vydání dokumentů uvedených v tomto ustanovení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

  1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 po jednotlivých letech?
  2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
  3. Jaká je dosavadní výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2019?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v článku se píše:

Ministryně ale odmítá, že by mohli loterii ovládnout profesionální hráči využívající počítačové programy či internetové boty ...

„Odmítáme tvrzení, že by účtenkovka měla být ovládnuta počítačovými roboty. Ministerstvo financí má k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání hráčů odhalit a sankcionovat.“

V dalším pozdějším článku se píše:

V úterý podepsala (ministryně) smluvní dodatek s provozovatelem loterie Wincor Nixdorf se stanovením maximálního počtu účtenek na jednoho hráče na 500 za měsíc. Čeká se na podpis firmy.

Jakožto programátor mám představu, že bych dokázal napsat robota, který simuluje chování člověka. Zároveň si neumím představit, že by jeden člověk (případně několik střídajících se lidí) dokázal za měsíc fyzicky zadat přes 11 tisíc účtenek – tedy mi vychází, že účtenky musel zadávat robot. Prostou úvahou mi také vychází, že zadavatel musel účtenky sehnat od jiných lidí, protože nepovažuji za možné ani rentabilní realizovat takové množství nákupů.

V souvislosti s těmito sděleními mám následující otázky:

  1. Je tvrzení, že ministerstvo financí má k dispozici nástroje pro odhalení robotů (což patří k nekalým jednáním), pravdivé?
  2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, proč není tento nástroj používán a namísto toho se ministerstvo rozhodlo změnit pravidla?
  3. Na tomto typu her může vzniknout závislost a nikde na stránkách účtenkovky jsem nenalezl varování před tímto nebezpečím. Jak se ministerstvo vypořádává s tím, že podporuje vznik závislosti na této hře, navíc bez varování?
  4. Loterie je hrazená z veřejných prostředků, navíc se jedná o morálně pochybný podnik (předchozí otázka). Očekával bych tedy, že její provozování bude probíhat pod veřejnou kontrolou, zda je celý proces slosování řádný a férový vůči hráčům. Proč není slosování veřejné?“