Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o tyto informace v působnosti Ministerstva financí ČR:

  • Stanovisko Ministerstva financí k problematice kolaudace staveb kanalizace ve vazbě na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu kanalizace a k problematice vrácení poplatku v případě zrušení obecně závazné vyhlášky ze dne 12. května 2020, č. j. MF-12920/2020/3903-3“.

Aktualizováno

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG a informuje o dalších souvisejících o změnách.

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace o systému finanční kontroly v České republice, povinnostech vyplývajících z právních předpisů, definice a působnosti v oblasti finanční kontroly.