Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V loňském roce jsem obdržela reakci MFČR na Podnět pro výkon dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti města Mníšek pod Brdy:

V Praze dne 17. 2. 2017
PID: MFCR7XALNY
Č. j.: MF-2928/2017/6902-2
Počet listů: 3
Věc: Podnět pro výkon dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti města Mníšek pod Brdy
Zpracovatel: Pejšová Helena, Ing., linka 4689

Správnost vykonaného přezkoumání auditorem je prověřována podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb. dozorem státu, spadajícího na Ministerstvu financí do působnosti odboru 17 - Kontrola. V návaznosti na to předal odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí Vaše podání uvedenému věcně příslušnému odboru k využití při jeho dozorové činnosti. K tomu dodávám, že dozor nad přezkoumáním hospodaření města Mníšek pod Brdy uvedený odbor plánuje vykonat koncem 1. pololetí 2017.

Žádám o poskytnutí informace, kdy byl dozor nad přezkoumáním hospodaření města Mníšek pod Brdy vykonán a žádám rovněž o kopii zjištění a poznatků z dozoru nad přezkoumáním, případně spisovou dokumentaci, protokol o dozoru." 

Aktualizováno

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 22.6.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 15.6.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 3690 a dle ZHH je 1499.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto Vás žádám o informaci k financování tlakové kanalizace v obci Svojetice:

  1. Proběhl v rámci 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu - Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640)
  2. Byla obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla poskytnuta?
  3. Proběhl v rámci 2. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu -Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV - II fáze, ID projektu 1HW42P, číslo projektu CZ.05..1.30/0.0/0.0/15_001/0000435, číslo rozhodnutí o poskytnutí pdpory 115D312000006)
  4. Byla/bude obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla/nebude poskytnuta?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

  • b.1) Potřeboval bych znát celkový (absolutní) počet účinných obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her od roku 2010 do roku 2018 na území České republiky a Ústeckého kraje, b.2) informace a data o absolutním počtu legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a loterií a jiných podobných her dle ZoL na území statutárního města Ústí nad Labem za roky 2010 až 2018,
  • b.3) informace a data o absolutním počtu legálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
  • b.4) informace a data o počtu nelegálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
  • b.5) data, statistické údaje o počtu videoloterijních terminálů (VLT), výherních hracích strojů (VHS), elektronických herních zařízení (EHZ) a počtu všech technických zařízení na území České republiky a Ústeckého kraje.

Statistická data nemusí být vymezena jen podle roků 2010 až 2018. Jestliže by však k tomuto období data existovala, bylo by to velmi užitečné. Může tedy jít jen
o nejaktuálnější data, vývoj v pětiletém nebo desetiletém období, vždy ale k nejaktuálnějšímu datu. Statistická data budu zapracovávat do bakalářské práce.

Vydáno

Ministři financí zasedali v Lucemburku

Evropští ministři financí v pátek 22. června 2018 diskutovali o prohlubování hospodářské a měnové unie, o evropském semestru, o připravenosti členských států na vstup do eurozóny a také o daňové legislativě.