Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací na základě jakého ustanovení jakého právního předpisu byly vyplaceny náměstkům ministryně financí finanční odměny zveřejněné v médiích v posledních dnech (zejména odměna ve výši 750 000,- Kč). A za jaké období tyto odměny byly vyplaceny.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26.3.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 26.3.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2021

  • Bod č. 10: Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020 aktualizace
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020
  • Bod č. 3: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 a celkově od počátku privatizace)