Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 901 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. října 2021

V úterý 5. října proběhne v Lucemburku pravidelné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková. Hlavním bodem poměrně rozsáhlé agendy bude diskuse o změnách regulace pojišťoven.

Vydáno

Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách a některých dalších zákonů implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V) byla publikována dne 30. 9. 2021 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 353/2021 Sb. s účinností od 1. 10. 2021.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. září 2021

  • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 11: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020
    Pro informaci:
  • Bod č. 5: Informace o veřejné zakázce „Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022 – 2026“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
  • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Veřejná zakázka Pronájem licencí a provozní podpora AEM FORMS
  • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 - Náhrada serverů Datového skladu, prvků centrálního diskového úložiště a virtualizační farmy CS ČR
  • Bod č. 8: Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management“

Vydáno

Rada ředitelů EBRD schválila strategii investic pro Českou republiku

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) dnes přijala tzv. Country Strategy pro Českou Republiku. Jedná se o hlavní investiční strategii na následujících 3-5 let, během kterých EBRD plánuje v ČR investovat přibližně 100-200 mil. EUR ročně primárně v soukromém sektoru a podpořit tak hospodářské oživení po koronavirové krizi.