Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 2.9.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 2.9.2022 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2145.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26.8.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 26.8.2022 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2145.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2023

  • Bod č. 4: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022
  • Bod č. 5: Konvergenční program České republiky (duben 2023)
  • Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2023 
  • Bod č. 7: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2022 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2023)

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2023

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní činnosti ve vztahu k vyhlášeným strategickým cílům konkretizovaným ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, která byla uveřejněna dne 3. ledna 2023. Dále zahrnuje pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2022 do prvního čtvrtletí roku 2023.

Vydáno

MF odmítá bourání bytových domů v Harrachově

Ministerstvo financí obdrželo dopis, ve kterém jej město Harrachov v zastoupení advokátní kanceláře vyzývá k odstranění obou bytových domů v Harrachově do sedmi dnů. MF se s obsahem dopisu neztotožňuje, bourání domů vylučujeme a odmítáme asociální krok navrhovaný městem Harrachov, který by připravil desítky jeho obyvatel o střechu nad hlavou.

Vydáno

Porada odboru Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (13. 4. 2023)

Dne 13. 4. 2023 se uskutečnila pravidelná porada odboru Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv. Předmětem porady byla problematika zavedení a správy místních poplatků. Zápis z porady a prezentace k jednotlivým bodům programu jsou vyvěšeny níže k dispozici.