Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím stručnou odpověď, jestli se v privatizačním projektu 1121 Šroubárna Turnov nachází doklad, jakým stát privatizovaný majetek nabyl dle zákona 92/1991Sb.§6 odst. lb ohledně pozemku 2685, který byl zahrnut do uvedeného privatizačního projektu. Tímto dokladem je míněna knihovní vložka oddíl B, přechod vlastnických práv na stát.

Vydáno

Ekonomika letos poroste o 3,2%. V roce 2022 o 4,2%

Ministerstvo financí představuje Makroekonomickou predikci České republiky (srpen 2021), zpracovanou na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2021.

Vydáno

Makroekonomická predikce - srpen 2021

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.