Novinky

Ministr financí představil reformu přímých daní a odvodů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Analýza
  • Reforma přímých daní a odvodů
  • Daňový systém

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

Naším hlavním cílem je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státu. To může přinést pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn,“ uvedl ministr financí. „Kromě toho chceme dosáhnout rovných podmínek. Není možné, aby nesystémové výhody byly dotovány přes daňový systém těmi poplatníky, kteří tyto výhody nemohou využívat. Navíc relativně nízká sazba daně z příjmů (19 %) je udržitelná pouze při odstranění nákladných a nesystémových výjimek,“ dodal ministr Kalousek.

V rámci reformních kroků dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci budou moci nově využít výdajový paušál ve formě slevy na dani, která zohlední jejich výdaje na dosažení příjmů. Do reformy se promítají priority vlády jako podpora vědy a výzkumu či dobrovolné solidarity a také snižování zdanění práce, které je v České republice jedno z největších ze skupiny vyspělých zemí.

První fáze reformy bude účinná od 1. 1. 2013, aby se daňová správa i poplatníci  mohli dostatečně připravit na novou legislativu. Výjimku tvoří zvýšení odvodové zátěže loterijních společností, kde je navrhována účinnost od 1. 1. 2012. Účinnost od roku 2013 je spojena s fungováním Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů.

Podrobnější informace naleznete v prezentaci na webu MF.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 


 

AV záznam z prezentace - ministr financí Miroslav Kalousek a I. náměstek ministra Ladislav Minčič

Související informace - Plný obsah prezentovaných materiálů:

Reforma přímých daní a odvodů - III. pilíř daňové reformy (.PDF, 371 kB)

Zdroj: MF - sekce 05 - Daně a cla: Prezentace ke stažení - Reforma přímých daní a odvodů - III. pilíř daňové reformy, publikováno 18.03.2011/aktualizováno verze 01, ke stažení ve formátu Pdf

Příloha č. 1 - Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2013 (.PDF, 134 kB)

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů : Příloha č. 1 - Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2013, publikováno 18.03.2011, ke stažení ve formátu Pdf 

Příloha č. 2 - Analýza příjmů osvobozených od daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u právnických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.201 (.PDF, 153 kB)

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů : Příloha č. 2 - Analýza příjmů osvobozených od daně,  odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u právnických  osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2013, publikováno 18.03.2011, ke stažení ve formátu Pdf

Nejčtenější