Novinky

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na prodej ČSA

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 1593 z 16. prosince 2008 a Usnesení vlády č. 75 z 19. ledna 2009 vyhlásilo Ministerstvo financí ČR veřejné výběrové řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s., představující podíl ve výši 91,51% na základním kapitálu společnosti. Zájemci mohou podávat přihlášky do 23. března do 12:00.

Veřejné výběrové řízení bude konáno jako dvoukolové. První kolo bude kvalifikační, jediným kritériem ve druhém kole bude výše nabídnuté a garantované kupní ceny.

O výběru účastníků, kterým bude umožněno předložit závaznou nabídku na koupi majetkové účasti státu ve společnosti ČSA, bude rozhodovat Vláda ČR. Při svém rozhodování přihlédne k tomu, zda  zájemce nepředstavuje bezpečnostní riziko (nepochází ze státu, který vláda považuje za rizikový z  hlediska ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu a ochrany lidských práv) a současně, zda není přímo nebo nepřímo ovládán státními strukturami států, jejichž zahraniční a vnitřní politika představuje riziko pro bezpečnost České republiky a je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.

Součástí transakční dokumentace uzavírané s nabyvatelem majetkové účasti státu ve společnosti ČSA budou i závazky nabyvatele ve vztahu k zachování letiště Praha - Ruzyně jako domovského letiště, k provozování letecké dopravy jako hlavního předmětu podnikání společnosti, k zachování celkové úrovně bezpečnosti letového provozu společnosti a k zachování statutu společnosti jako národního, resp. evropského dopravce.

Lze předpokládat, že vítěz veřejného výběrového řízení bude znám nejpozději do 30. září 2009.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 


Doplňující  informace  - do dne 23. března 2009 do 12:00 hodin byly veřejně přístupné níže uvedené materiály výběrového řízení

 

 • Podmínky Výběrového řízení - na nabyvatele majetkové účasti České republiky (podílu 91,51 % na základním kapitálu) ve společnosti České aerolinie a.s., ke stažení ve formátu pdf, (česká verze)
  • Podmínky Výběrového řízení - na nabyvatele majetkové účasti České republiky (podílu 91,51 % na základním kapitálu) ve společnosti České aerolinie a.s., ke stažení ve formátu pdf, (english version)
 • Krátký profil ČSA(Czech Airlines Privatisation The Investment Opportunity - Feb 2009) -  ke stažení ve formátu pdf, english version
 • Dodatečné informace č. I - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (6.02.2009)
 • Dodatečné informace č. II - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.02.2009)
 • Dodatečné informace č. III - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.02.2009)
 • Dodatečné informace č. IV - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (24.02.2009)
 • Dodatečné informace č. V - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (24.02.2009)
 • Dodatečné informace č. VI - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (24.02.2009)
 • Dodatečné informace č. VII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (24.02.2009)
 • Dodatečné informace č. VIII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (24.02.2009)
 • Dodatečné informace č. IX - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (24.02.2009)
 • Dodatečné informace č. X - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (9.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XI - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (9.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (9.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XIII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XIV - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XV - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XVI - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XVII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XVIII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XIX - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XX - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (12.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXI - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXIII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXIV - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXV - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXVI - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXVII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXVIII - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXIX - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXX - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)
 • Dodatečné informace č. XXXI - k zadávací dokumentaci - otázky a odpovědi (17.03.2009)

Nejčtenější