Novinky

Příprava reformy daňového systému ČR

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010. Koncept má formu tezí pro veřejnou diskusi. „Primárním cílem této fáze reformy je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení,“ uvedl ministr Kalousek. Cíle by mělo být dosaženo významným zjednodušením stávajícího systému.

Reforma bude mít následující pilíře:

a) Maximální zjednodušení legislativy

 1. rekodifikace zákonů pro větší srozumitelnost
 2. zákony založeny na obecných principech a pravidlech
 3. snižování počtu daní a odvodů

b) Maximální zjednodušení správy daní

 1. nový daňový řád – zrychlení daňového procesu
 2. institucionální reforma – sloučení výběru daní, cel a odvodů pojistného do jedné instituce
 3. sjednocování vyměřovacích základů – jeden formulář, jedno podání, jedna platba
 4. klientský přístup
 5. centralizace a elektronizace procesů zefektivní výběr daní a odvodů

 

Reforma daňového systému byla předložena k veřejné diskusi, která potrvá do konce června 2008. Návrh reformy bude pak upraven dle došlých připomínek. „Bude se jednat o první skutečně komplexní reformu daňového systému České republiky od roku 1993,“ uvedl náměstek ministra financí pro daně a cla Peter Chrenko.

Kompletní materiál je zveřejněn na webových stránkách ministerstva - www.mfcr.cz.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Prezentace

Reforma daňového systému 2010 (.PPT, 150 kB)

prezentace ministra financí Ing. Miroslava Kalouska 

Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů („NZDP“) (.PPT, 163 kB)

prezentace náměstka ministra financí Mgr. Petera Chrenka

Reforma daňového systému 2010 - Teze pro veřejnou diskusi (kompletní materiál)

 • Předložený materiál obsahuje teze reformy daňového systému 2010. Jedná se o první skutečně komplexní reformu daňového systému České republiky od roku 1993. Zasahuje do oblasti hmotněprávní, procesněprávní i institucionální. Ačkoliv by bylo možno provést každou ze změn izolovaně, nezávisle na ostatních, teprve vzájemná logická provázanost všech tří částí reformy zaručuje skutečnou změnu.
 • Úvodní pasáž pojednává o širších souvislostech a cílech daňové reformy a představuje její tři pilíře, kterými jsou reforma zdaňování příjmů, reforma daňového procesu a institucionální reforma. V dalších částech jsou pak jednotlivé pilíře rozvedeny podrobněji.

I. Úvod (.PDF, 94 kB)

II. Reforma zdaňování příjmů a majetku (.PDF, 297 kB)

III. Reforma daňového procesu (.PDF, 491 kB)

IV. Institucionální reforma (.PDF, 501 kB)

V. Příloha - Přehled daňových zvýhodnění (.PDF, 119 kB)

    Přehled příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odečitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických a právnických osob

VI. Příloha - Prezentace

 

Související informace

AV prezentace (Tisková konference MF dne 3. dubna 2008) - Příprava reformy daňového systému ČR 

 • Ministerstvo financí poskytuje kompletní záznam tiskové konference MF ze dne 3. dubna 2008 - Příprava reformy daňového systému ČR.
 • Hlavním tématem byl: koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010. Koncept má formu tezí pro veřejnou diskusi.
 • Prezentováno: Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí a Mgr. Peter Chrenko, náměstek ministra financí

Upozornění pro uživatele: Jedná se o AV přenos kompletního záznamu konference včetně plného obsahu prezentovaných materiálů.

Doporučované

Nejčtenější