Novinky

Postupy pro zajištění publicity - Program švýcarsko-české spolupráce

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Postup
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Švýcarsko
  • Zahraniční sektor
  • Zajištění publicity

Postupy pro zajištění publicity (česká verze - platná od 15.2.2010)

Postupy pro zajištění publicity (Program švýcarsko-české spolupráce)

Obsah:
Základní pojmy
1. Úvod
2. Publicita programu švýcarsko-české spolupráce
3. Postup pro zajištění publicity
4. Seznam doporučených opatření pro publicitu
5. Technické podmínky propagačních materiálů (doporučené)
6. Přílohy:

Publicity guidelines - Swiss-Czech Cooperation Programme (english version - valid as of 15/02/2010)

 

Publicity Guidelines (Swiss-Czech Cooperation Programme)

Table of contents:
General terms and definitions
1. Introduction
2. Publicity of the Swiss-Czech Cooperation Programme
3. Publicity guidelines
4. List of recommended publicity measures
5. Technical specifications of promotional materials (recommended)
6. Annexes:

Doporučované

Nejčtenější