Novinky

Příloha k aktualizované verzi Konvergenčního programu ČR (listopad 2008)

oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU
oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU

Vydáno

  • Konvergenční program
  • Zahraniční sektor

Nastavení fiskální politiky v České republiky pro rok 2009

  • Tato příloha shrnuje opatření přijatá a rozpracovaná Českou republikou v reakci na zpomalující se hospodářský růst. Je vypracovaná v souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy, odsouhlaseném Evropskou Radou 11. a 12. prosince 2008, ve kterém je uvedena výzva k fiskálnímu impulsu ze strany členských států EU i unijních institucí v celkové výši 1,5 % HDP EU. Fiskální impuls by měl pomoci ekonomikám lépe se přizpůsobit současným nepříznivým podmínkám.


 

Související dokumenty:

Nejčtenější