CZ EN

oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU

Koordinuje systémově a koncepčně přípravu a zastoupení ČR na EFC, alternátech EFC, podvýborech EFC a na EPC, včetně pracovních skupin EPC.

a)    koordinuje systémově a koncepčně přípravu a zastoupení ČR na EFC, alternátech EFC, podvýborech EFC a na EPC, včetně pracovních skupin EPC, zajišťuje účast ministerstva na těchto jednáních, s výjimkou pracovních skupin, na nichž účast zajišťuje odbor Rozpočtová politika strategických odvětví, odbor Hospodářská politika a odbor Politiky udržitelnosti,  
b)    tvoří instrukce nebo se podílí na tvorbě instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva, v rámci činnosti Rady ECOFIN a výborů EFC, alternátů EFC a EPC,
c)    vypracovává podklady a systémově koordinuje přípravu na jednání Pracovní skupiny Rady D2 finančních radů,
d)    vede Resortní koordinační podskupinu pro hospodářské a finanční záležitosti (EFC) a Resortní koordinační podskupinu pro hospodářskou politiku (EPC), vykonává funkci sekretariátu těchto resortních koordinačních podskupin,
e)    zajišťuje podle potřeby za ČR přezkumy konvergenčních programů, programů stability a fiskální udržitelnosti, sleduje plnění Paktu o stabilitě a růstu v ČR i ve vybraných členských zemích EU,
f)    účastní se na jednání horizontální skupiny k Národnímu programu reforem vedené Úřadem vlády ČR a koordinuje přípravu, příslušných implementačních zpráv a pozic ČR k Roční analýze růstu a souvisejícím dokumentům a projednání doporučení pro ČR,
g)    zajišťuje podle potřeby za ČR přezkumy národních programů reforem a hospodářských a strukturálních politik vybraných členských zemí EU a plnění doporučení v rámci procesu koordinace hospodářských politik,
h)    sleduje podle potřeby vývoj ekonomik přistupujících zemí,
i)    podílí se dle potřeby na tvorbě dalších hospodářsko-politických dokumentů ČR (Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou),
j)    zajišťuje přípravu zástupců ministerstva na jednáních tuzemských orgánů z pohledu plnění závazků ČR vyplývajících z aplikace Paktu o stabilitě a růstu a procesů mnohostranného rozpočtového dohledu v EU a za problematiku strukturálních politik ČR ve vztahu k EU,
k)    koordinačně zajišťuje agendu prohlubování Hospodářské a měnové unie,
l)    vede samostatně jednání s partnery v orgánech EU, jakož i v ostatních členských státech EU, za účelem užší koordinace a lepšího prosazování zájmů ČR v oblasti koordinace hospodářských politik a rozpočtového dohledu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.