Novinky

TWINNING a TAIEX

Informace Ministerstva financí o instrumentech pomoci EU v rámci TWINNING a TAIEX, které jsou jako předvstupní pomoc k dispozici kandidátským zemím EU a některým dalším, které jsou kryty smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi nimi (novými nezávislými státy) a EU.

ilustrace

TWINNING programy

Jsou nástrojem Evropské unie, který má sloužit pro budování institucionálních kapacit zemí jihovýchodní a východní Evropy, jižního Středomoří a Islandu, při nichž dochází k vzájemné výměně zkušeností členských států EU a partnerských zemí.

TAIEX

Jsou nástrojem Evropské unie a představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formách seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.