CZ EN

TWINNING

Twinning

Twinning je nástrojem cílené a dlouhodobé spolupráce Evropské komise mezi institucemi veřejné správy členských států EU a institucemi z následujících států:

  • Turecko, Republika Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo,
  • Turecko-kyperské komunita na severu Kypru,
  • Alžír, Arménie, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldávie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunis, Ukrajina,
  • země spadající do pomoci poskytované v rámci Nástroje pro partnerství (Partnership Instrument - PI)
  • partnerské země a území zahrnuté do spolupráce s Generálním ředitelstvím pro mezinárodní partnerství (Directorate General for International Partnerships – DG INTPA).

Co je Twinning? – Podívejte se na video.

Twinning je realizován výhradně ve formě dlouhodobých projektů (přibližně dvouletých). Spíše výjimečně jsou realizovány i krátkodobější (střednědobé) projekty (6 - 8 měsíců). Standardní projekty vyžadují přítomnost stálého poradce v zemi příjemce. ČR vystupuje pouze v pozici poskytovatele pomoci. Její možné zapojení do twiningových projektů je možné v pozici předkladatele projektu, lídra a správce rozpočtu, nebo juniorního partnera projektu, kdy je lídrem instituce z jiné členské země a česká instituce se na projektu podílí pouze částečně a není za něj finančně odpovědná. Lze odhadovat, že hodnota standardního Twinningu se pohybuje kolem 1,5 – 2 milionu EUR. Twinning se striktně řídí Twinningovým Manuálem (v aktuální verzi), který je závazný pro všechny zapojené strany. 

Cíle a principy Twinningu

V zemích západního Balkánu a v Turecku Twinning podporuje projekty zaměřené na transpozici, implementaci a vymáhání Evropské legislativy (acquis). Pomáhá budovat kapacity institucí (vzdělávat zaměstnance) v zemích příjemců během příprav na členství a snaží se přenášet osvědčené postupy z členských zemí i posilovat dlouhodobá partnerství mezi institucemi členských a budoucích členských zemí.

Od roku 2024 je Twinning poskytován také tzv. sousedským zemím, kde zejména prostřednictvím školení zaměstnanců opět přispívá k budování administrativních kapacit a reorganizaci institucionálních struktur. V zemích s uzavřenou dohodou o spolupráci nebo asociační dohodou podporuje sbližování národní legislativy s nařízeními a standardy kvality EU. 

Od roku 2020 zahrnuje Twinning i země INTPA, kde přispívá k realizaci národních rozvojových strategií v souladu s EU standardy a přispívá k dosahování cílů Agendy 2023 OSN a cílů udržitelného rozvoje.

Principem twiningových projektů je vždy spolupráce přijímající instituce (s dostatečnou absorpční kapacitou a odpovídajícím počtem zaměstnanců) s institucí z členské země s obdobnou agendou. Příjemce musí být schopen zmobilizovat své zaměstnance, prokázat trvalý závazek aplikovat danou agendu a přijmout navrhované změny, respektive uplatnit přenos dobré praxe. Twinning je založen na principech „learning by doing“ a „sharing of best practices“. 

Aktuální plán twinningových projektů je zveřejňován na stránkách EK pod odkazem „Twinning Pipeline“.

V roce 2023 oslavil nástroj Twinning 25 let existence. Na videa a informace zpracované k tomuto výročí se podívejte zde.

Vaše dotazy týkající se Twinningu rádi zodpovíme.

Národní kontaktní místo pro Twinning a TAIEX
Ministerstvo financí ČR
Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení 
Ing. Blanka Váchová
E-mail: blanka.vachova@mfcr.cz 
Tel.: +420 257 044 578

Na tyto stránky Ministerstva financí věnované Twinningu se dostanete zadáním zjednodušeného odkazu: www.mfcr.cz/twinning

logo Twinning

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.