CZ EN

TWINNING

Twinning je nástrojem Evropské komise pro spolupráci mezi institucemi veřejné správy členských států EU a tzv. přijímajícími zeměmi. Tyto země zahrnují jak kandidátské a potenciální kandidátské státy pro vstup do Evropské unie, tak země zahrnuté do Evropské politiky sousedství.

Pokud si přejete dostávat aktuální informace e-mailem, prosím, kontaktujte Národní kontaktní místo.

Aktuality k Twinningu (plány TW projektů)

Základní informace

Twinning (TW) je nástroj EK pro cílenou dlouhodobou administrativní spolupráci mezi institucemi z členských států (na jedné straně) a přijímajících států (na straně druhé).

Přijímající státy jsou:

Kandidátské země (v rámci IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance): Albánie, Bosna a Herzegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

Sousedské země (ENI – European Neighbourhood Policy): Alžír, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Tunis, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina.

Účelem TW projektů je pomáhat s rozvojem moderních, účinných administrativních a justičních kapacit, posilovat rozvoj lidských zdrojů a manažerských dovedností tak, aby přijímající země dosahovala v dané oblasti úrovně členského státu. TW staví na konceptu partnerství a předávání znalostí státních zaměstnanců, expertů v praxi přímo vykonávajících legislativu EU. TW je určen na posilování spolupráce veřejných administrativ evropských států vedoucích k realizaci společných cílů EU.

TW projekty trvají minimálně 12 po sobě jdoucích měsíců a vyžadují přítomnost stálého poradce v zemi příjemce. (Spíše výjimečně jsou realizovány i krátkodobější (střednědobé) projekty tzv. Twinning Light (TWL), které nevyžadují přítomnost stálého poradce v zemi příjemce a mají trvání 6 – 8 měsíců).

Pravidla a financování

ČR vystupuje pouze v pozici poskytovatele pomoci, její zapojení do TW projektu je tedy hrazeno z rozpočtu EK. (Lze odhadovat, že hodnota ročního TW projektu se rámcově pohybuje okolo 1 MEUR).

TW spolupráce se řídí tzv. Twinningovým Manuálem, který je závazný pro všechny zapojené strany. Aktuální verze TW Manuálu (Twinning Manual Revision 2017 – Update 2018) je k dispozici na stránce: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

TW projektů se mohou účastnit pouze subjekty veřejné správy. Reagovat na poptávku tedy mohou především ministerstva, jiné ústřední správní úřady a další správní úřady s celostátní územní působností. O účast v TW projektu se však mohou bez problémů ucházet i další instituce, získají-li status tzv. organizace s mandátem. O mandát je třeba zažádat prostřednictvím národního kontaktního místa v ČR vždy v souvislosti s konkrétním projektem, a to v dostatečném časovém předstihu před předkládáním nabídky. Aktuální seznam mandátů je k dispozici pod odkazem „List of Mandated Bodies“.

Projekty

Nový plán TW projektů bude uveřejněn v aktualitách, jakmile bude k dispozici. Bude uveřejněn také na stránkách DG NEAR pod odkazem „Twinning Pipeline“.

Obsah projektu, tj. žádost o projekt - tzv. projektová fiše, na kterou může vhodný poskytovatel reagovat předložením nabídky, je distribuována prostřednictvím Národního kontaktního místa (jednotlivé projektové fiše jsou rozesílány průběžně).

Národní kontaktní místo pro Twinning v ČR:

Odbor 58 – Mezinárodní vztahy
odd. 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Váchová
Tel.: +420 257 044 578
E-mail: blanka.vachova@mfcr.cz nebo twinning-ncp@mfcr.cz

Na tyto stránky Ministerstva financí věnované Twinningu se dostanete zadáním zjednodušeného odkazu: www.mfcr.cz/twinning. Doporučujeme zaregistrovat se k odběru všech aktualit formou RSS přímo do Vaší e-mailové schránky. V případě dotazů kontaktujte Národní kontaktní místo (blanka.vachova@mfcr.cz).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář