Novinky

Auditní orgán

Auditní orgán je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje výkon auditu prostředků Evropské unie.

ilustrace

Základní informace

Základní informace o Auditním orgánu (odbor 52 Ministerstva financí), který je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje výkon auditu prostředků EU a vydává Výrok auditora.

Činnost Auditního orgánu

Informace o činnosti Auditního orgánu. Statut Auditního orgánu, výroční zprávy, projekty Auditního orgánu a další informace.