Novinky

2010

Přehled a informace o stavu a vývoji zahraničních pohledávek v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010

předložena vládě pro informaci dne  6. dubna 2011
Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006  ze dne 3. července 2006.  
Zdroj: MF -  07 - sekce MEZINÁRODNÍ VZTAHY A FINANČNÍ POLITIKA; 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR, publikováno 04/2011