Novinky

2009

Přehled a informace o stavu a vývoji zahraničních pohledávek v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2009

předložena vládě pro informaci dne 7. června 2010.
Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006  ze dne 3. července 2006. 
Zdroj: MF -  odbor 46 Mezinárodně právní a agenda převz. z ČKA, publikováno 06/2010