Novinky

2007

Přehled a informace o stavu a vývoji zahraničních pohledávek v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2007.

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2007“, která byla v květnu 2008 předložena členům vlády ČR, obsahuje informace o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v roce 2007. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31.12.2007.

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, schválených usnesením vlády č. 832/2006   ze dne 3. července 2006. Následně byla přijata i interní směrnice Ministerstva financí, která mj. obsahuje pravidla pro zabezpečení vyšší efektivnosti, transparentnosti a kontroly.

Vydáno

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR - rok 2007

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, schválených usnesením vlády č. 832/2006   ze dne 3. července 2006. Následně byla přijata i interní směrnice Ministerstva financí, která mj. obsahuje pravidla pro zabezpečení vyšší efektivnosti, transparentnosti a kontroly.