Novinky

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Boj proti podvodům
  • Centrální kontaktní bod AFCOS
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Zahraniční sektor
  • Formulář
Aktualizováno 1. 2. 2023
  • Aktualizace formuláře

CKB AFCOS je mj. odpovědný za metodické řízení oblasti hlášení nesrovnalostí Evropské komisi a ochranu finančních zájmů EU obecně. K naplnění těchto úkolů pracuje s vybranými databázemi/informačními systémy a ze své úrovně spravuje a pravidelně aktualizuje přehled jejich uživatelů na národní úrovni.

Z důvodu nutnosti zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob zpracoval CKB AFCOS jednotný formulář – žádost o přístup. Formulář je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU a Národního plánu obnovy, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU) využívat.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější