Novinky

Finanční zájmy EU

Informace o finančních zájmech Evropské unie, národní strategie ochrany a další související témata.

ilustrace

Úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je oprávněn vyšetřovat podezření na podvody a další nesrovnalosti, které mají dopad na rozpočet EU, vyšetřovat případy korupce a dalších závažných pochybení pracovníků evropských orgánů.

Činnost CKB AFCOS

Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS (CKB AFCOS) plní roli koordinační služby pro spolupráci s úřadem OLAF dle čl. 3, odst. 4. nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013. V oblasti spolupráce zastřešuje oblast správního šetření, komunikuje s orgány činnými v trestním řízení, pokud jde o ochranu finančních zájmů EU, a s Generálním ředitelstvím cel jakožto gestorem za oblast ochrany příjmové stránky rozpočtu EU.