Novinky

Gisela, Jürgen a Stefan Wirtgen v. Česká republika

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Investiční arbitráž
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál

Spor byl zahájen německými investory Gisela, Jürgen a Stefan Wirtgenovi na základě Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic, která dne 2. srpna 1992 vstoupila v platnost.

Arbitráž byla ukončena dne 11. října 2017. Rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější