Novinky

WNC Factoring LTD vs. Česká republika

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál

Spor byl zahájen britskou společností WNC Factoring Ltd. na základě Dohody mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 22. února 2017. Rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokument ke stažení

Doporučované

Nejčtenější