Novinky

Anglia Auto Accessories Limited vs. Česká republika

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Investiční arbitráž
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál

Spor byl zahájen britskou společností Anglia Auto Accessories Ltd. na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 10. března 2017. Rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější