Novinky

ECE v. Česká republika

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál

Spor byl zahájen německými společnostmi ECE Projektmanagement International GmbH a Kommanditgesellschaft PANTA Achtundsechzigste Grundstückgesellchaft mbH & Co na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 19. září 2013, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokument ke stažení

Doporučované

Nejčtenější