Novinky

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Mezinárodní konference
  • Mezinárodní konference o investiční arbitráži
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Investiční arbitráž

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží s názvem "Investment Treaty Arbitration Conference“ pořádaná Ministerstvem financí České republiky je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

První dva dny konference se skládají ze série workshopů a praktických seminářů určených především pro hosty z řad zástupců jednotlivých států. Třetí den konference je tvořen z řady několika přednáškových a diskuzních panelů a je určen především pro hosty z řad zastupujících států, renomovaných rozhodců, akademiků a rovněž advokátů. Cílem čtvrtého dne konference je pak přispět k praktickému prohloubení spolupráce a výměny zkušeností mezi zástupci států v oblasti vedení arbitrážních sporů.

Za sedm let své existence se konference rozrostla jak ve svém programu, tak především v množství účastníků. Celkem se konference účastnily delegace z 28 různých států. Mezi delegacemi figurovali mimo jiné oficiální zástupci Albánie, Černé Hory, Dominikánské republiky, Egypta, Estonska, Etiopie, Finska, Ghany, Gruzie, Chorvatska, Jižní Koreje, Kazachstánu, Keni, Kolumbie, Kyrgyzstánu, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Panamy, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Spojených států amerických, Slovenska, Španělska, Švédska, Turecka či Uruguaye.

Z kapacitních důvodů je účast na konferenci omezena na pozvané zástupce států či odborníky v oblasti mezinárodní investiční arbitráže.

Ročník 2017

Sedmý ročník bude zahájen 26. října 2017 úvodní přednáškou profesora Christopha Schreuera na téma „Má investiční arbitráž budoucnost?“, poté budou následovat diskuze k souvisejícím tématům vedeným těmito advokáty: Stephen P. Anway z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs (New York), Emmanuel Gaillard z advokátní kanceláře Shearman & Sterling (Paříž), Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert a Paolo di Rosa z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Washington).

Konferenci předchází semináře a workshopy zaštítěné zástupci Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic ICSID, organizace Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration) a poradenské společnosti KPMG.

 

Nejčtenější