Novinky

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Mezinárodní konference
  • Mezinárodní konference o investiční arbitráži
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Investiční arbitráž
Aktualizováno 20. 10. 2021
  • Aktualizace obsahu

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží s názvem „Investment Treaty Arbitration Conference“ pořádaná Ministerstvem financí České republiky již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Konference běžně zahrnuje přednáškové a diskuzní panely, které jsou určeny především pro hosty z řad zastupujících států, renomovaných rozhodců, akademiků a rovněž advokátů, ale také sérii workshopů a praktických seminářů určených především pro hosty z řad zástupců jednotlivých států. Workshopy otevřené pouze pro zástupce států mají za cíl přispět k praktickému prohloubení spolupráce a výměny zkušeností mezi zástupci států zastupujících vlády svých států v arbitrážních sporech.

Konference se každoročně účastní delegace z mnoha různých států, mezi kterými v minulosti byly Albánie, Černé Hora, Dominikánská republika, Egypt, Estonsko, Etiopie, Finsko, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Jižní Korea, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Panama, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené státy americké, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Uruguay.

Z kapacitních důvodů je účast na konferenci omezena na pozvané zástupce států či odborníky v oblasti mezinárodní investiční arbitráže.

Ročník 2017

Sedmý ročník konference byl zahájen 26. října 2017 úvodní přednáškou profesora Christopha Schreuera na téma „Má investiční arbitráž budoucnost?“, poté následovaly diskuze k souvisejícím tématům vedené následujícími advokáty: Stephen P. Anway z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs (New York), Emmanuel Gaillard z advokátní kanceláře Shearman & Sterling (Paříž), Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert (Paříž) a Paolo di Rosa z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Washington, D.C.).

Konferenci předcházely semináře a workshopy zaštítěné zástupci Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), organizace Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration) a poradenské společnosti KPMG.

Ročník 2018

George Kahale III z advokátní kanceláře Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle zahájil osmý ročník konference přednáškou na téma budoucnosti řešení sporů mezi státy a zahraničními investory. Na úvodní přednášku navázaly panelové diskuze vedené následujícími advokáty: Dietmar W. Prager z advokátní kanceláře Debevoise & Plimpton (New York), Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert (Paříž), George von Mehren z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs (Londýn) a Paolo di Rosa z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Washington, D.C.). Program konference zakončila diskuze na téma transparentnosti v investiční arbitráži a jejího aktuálního vývoje.

Program konference byl doplněn o praktické workshopy určené především pro zástupce zúčastněných států. Mezi diskutovaná témata patřila zejména prevence sporů se zahraničními investory a další praktické problémy, se kterými se státy mohou setkat při hájení svých zájmů před mezinárodním rozhodčím tribunálem.

Ročník 2019

Devátý ročník konference se konal ve dnech 9. až 11. října 2019. Úvodní přednášku s názvem „The perils of a siege of mentality“ přednesl Zachary Douglas QC (Matrix Chambers). K tématům panelových diskuzí patřily například dopady případu Achmea proti Slovensku na investiční arbitráž a také nově zaváděné praktiky států při uzavírání mezinárodních investičních dohod.

Martina Polasek z Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID) a Anna Joubin-Bret z Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) vedly praktický workshop pro zástupce států k reformě procesních pravidel spravovaných těmito organizacemi.

Ročník 2020

Desátý ročník konference se s ohledem na platná protipandemická opatření konal virtuálně. Konference byla jako obvykle zahájena úvodní přednáškou. Úvodní přednášku k otázce potenciálního zneužití možnosti vyloučit určitou dílčí otázku k samostatnému rozhodnutí investičního tribunálu přednesl Alexis Mourre (předseda ICC International Court of Arbitration). Na úvodní přednášku navázaly panelové diskuze k otázkám odepření spravedlnosti, přičitatelnosti a žalobních nároků spojených s pandemií Covid-19, které byly vedeny následujícími advokáty: Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert (Paříž), Dmitri Evseev z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Londýn) a Matthew Hodgson z advokátní kanceláře Allen & Overy (Hong Kong).

Nejčtenější