Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR

oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky
oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky

Vydáno

  • Mezinárodní měnový fond
  • Mezinárodní organizace
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Závěrečná zpráva mise MMF
  • Zpráva mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (Concluding Statement), která proběhla ve dnech 30. dubna až 14. května 2019.

Mise je pro všechny členské státy povinná. Tato povinnost je zakotvena v článku IV stanov MMF. Mise je hlavním nástrojem uplatňování dohledové funkce MMF. Zpráva z mise má za cíl nezávislé hodnocení země. Hodnoceny jsou oblasti fiskální, monetární, vývoje finančního sektoru a strukturálních změn.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější